D66 Blaricum wil veel meer jongerenparticipatie maar niet door middel van een jongerenraad

Beeld: D66 mediabank

Afgelopen dinsdag 25 oktober kwam het onderwerp jongerenraad weer ter sprake in de gemeenteraad. De Blaricumse Partij had een motie ingediend om een jongerenraad op te starten en hier geld voor vrij te maken in de begroting voor 2023.

D66 Blaricum is een groot voorstander van jongeren participatie en het betrekken en interesseren van jongeren in de politiek. In ons verkiezingsprogramma 2022-2026 schreven we hier over dat het een gemis is dat de stem van jongeren in het politieke speelveld van de gemeente nauwelijks hoorbaar is. D66 Blaricum is voor een project om de visie van 12-18 jarigen op de sterke en minder sterke punten in onze gemeente te horen. Ook aan de stem van jong-volwassenen moeten we meer aandacht aan besteden. Dat moet dan wel met een moderne manier van informatie delen natuurlijk.

Een jongerenraad zoals de Blaricumse Partij voorstelt zou hier een onderdeel van kunnen zijn maar is in de ogen van D66 Blaricum niet perse het enige onderdeel of meeste geschikte onderdeel. Bij een jongerenraad komen vragen naar voren zoals hoe werkt dit in andere gemeenten, hoe effectief is dit, hoeveel jongeren zijn hier in de praktijk daadwerkelijke bij betrokken, welke leeftijd hebben de jongeren en welke achtergronden?

Het idee van jongerenraden bestaat al lang in Nederland en verschillende gemeenten hebben hier mee geëxperimenteerd. De Universiteit van Utrecht heeft onderzoek gedaan naar jongerenparticipatie en jongerenraden en in hun verslag schrijven zij:

“Jongerenraden blijken in de praktijk niet representatief te zijn en vormen geen goede afspiegeling van alle jongeren in de gemeenten. Het gaat doorgaans om hoogopgeleide en wat oudere jongeren die lid zijn van een jongerenraad en dit vormt een hoge drempel voor andere jongeren en hier schuilt het gevaar dat andere jongeren zich moeilijk met de jongerenraad kunnen identificeren. Het is dan ook maar de vraag of deze vorm van participatie bijdraagt aan het verkleinen van de kloof tussen jongeren en de politiek. In de praktijk blijkt het moeilijk om een jongerenraad te continueren. Er is sprake van een grote doorstroom van jongeren in een jongerenraad en het is moeilijk om nieuwe jongeren aan te trekken. Oorzaken hiervoor zijn het bereiken van de maximale leeftijd, verhuizing uit de gemeente, tijdgebrek en verminderde motivatie van de leden.”

Ook het Nederlands jeugdinstituut heeft onderzoek gedaan naar jongerenraden, zij schrijven hierover:

“Nadeel van een structurele jongerenraad is dat die vaak een bepaald type jongere aantrekt: de goedgebekte jongere die vaardig is en het leuk vindt om mee te denken en in gesprek te gaan met de gemeente. Verschil in voorkeuren, vaardigheden en soms ook sociale achtergronden speelt geregeld ook binnen jongerenraden en kan ervoor zorgen dat jongeren afhaken.”

D66 Blaricum is van mening dat een vaste jongerenraad in de praktijk moeilijk werkt en slechts een kleine groep jongeren bij de gemeente betrekt. Wij zouden meer naar een flexibele organisatie en structuur willen kijken om jongeren meer te betrekken bij verschillende onderwerpen in de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld met focusgroepen voor jongeren op verschillende onderwerpen zoals we dat in de gemeente ook met klankbord groepen hebben. Het is dan wel heel belangrijk dat we niet zomaar jongeren bij bestaande klankbord groepen met volwassenen zetten maar dat we aparte focusgroepen oprichten met alleen maar jongeren, zodat zij voldoende vrij om echt met elkaar te spreken over een specifiek onderwerp.

Op deze manier is het volgens D66 Blaricum gemakkelijker om jongeren te betrekken bij de politiek maar het is ook effectiever en laagdrempeliger voor de jongeren zelf.
– Dit is laagdrempeliger omdat het niet een heel traject van een heel jaar of een volledige periode is: het kost dus minder tijd voor jongeren
– Dit is laagdrempeliger omdat je jongeren kan zoeken die specifieke kennis hebben of betrokken zijn bij een onderwerp en hier dus meer van weten: zo kan input van jongeren nog beter gebruikt worden
– Dit is laagdrempeliger omdat je specifieker kan kijken welke leeftijden bij welke onderwerpen betrokken kunnen worden: er is een enorm verschil in behoefte, kennis en betrokkenheid tussen kinderen uit groep 7 en 8 en jongeren van 16, 17 of 18 jaar.
– Dit is laagdrempeliger omdat je specifieker kan zoeken naar jongeren uit een bepaalde buurt of omgeving: jongeren die zelf mee willen praten over hun eigen buurt vergroot hun betrokkenheid en politieke interesse.
– Dit is laagdrempeliger omdat je specifieker kan zoeken naar jongeren met alle verschillende soorten achtergronden: niet alleen sociale, goedgebekte en hoogopgeleide jongeren.

D66 Blaricum is dus voor veel meer jongeren participatie en betrokkenheid maar wij vinden dat dit door een jongerenraad juist vernauwd wordt in plaats van dat het verbreed moet worden. Bij jongeren participatie zouden wij ook willen kijken naar meer voorlichting en betrokkenheid bij groep 7 en groep 8, zodat we kinderen van jongs af aan kunnen interesseren voor hun omgeving en de politiek.

Beeld: D66 mediabank