Bomen planten als onderdeel van nieuw kapbeleid in Blaricum

D66 Blaricum steunt het 10 miljoen bomen plan van het project Plan Boom. Samen met alle inwoners van Blaricum hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan het doel van Plan Boom.

Beeld: Plan Boom

In Blaricum moet een nieuw bomen kapbeleid komen, de oude raad heeft hier in september al een gesprek over gehad met de wethouders. De nieuwe raad moet dit uit gaan werken. Recent heeft Laren een nieuw bomen kapbeleid opgesteld, hier kunnen we als Blaricum ook profijt van hebben. D66 Blaricum is voorstander van samenwerking en afstemming tussen de BEL gemeenten over beleid en uitvoering om zo efficiënt als mogelijk te kunnen werken.

Een nieuw bomen kapbeleid moet als uitgangspunt hebben: ‘ruimer waar het kan en strenger waar het moet.’ Het doel is om de hinder die bewoners ervaren zo veel mogelijk weg te nemen maar tegelijkertijd ook meer rekening te houden met het belang van de boom voor de omgeving en de natuur.

D66 Blaricum wil het openbaar groen en de natuur in onze gemeente goed onderhouden en waar mogelijk groen versterken en uitbreiden. In alle keuzes die de gemeente maakt moet naar het belang van de natuur gekeken worden. D66 Blaricum is voorstander van het versterken van openbaar groen en natuur, samen met het Gooisch Natuur Reservaat en andere natuur organisaties. Waar bomen gekapt worden, zullen juist meer nieuwe bomen gepland moeten worden om op deze manier in onze eigen gemeente bij te dragen aan het 10 miljoen bomen plan.