Bewoners van de Hofjes in het bloemetje gezet

Op Valentijnsdag heeft D66 Blaricum aangebeld bij alle bewoners in de hofjes en een bosje tulpen gebracht. Dit jaar heeft D66 Blaricum voor hen gekozen omdat zij al zo lang in onzekerheid leven over de toekomst van hun woning.

Op dit moment wonen in de hofjes nog een aantal vaste huurders naast een aantal tijdelijke en anti-kraak huurders. Helaas staan er ook een handvol woningen leeg. De vaste huurders mogen na de renovatie van de woningen weer terugkeren in hun huis. De anti-kraak huurders moeten op zoek naar een andere woning. De tijdelijke huurders moeten ook op zoek naar een andere woning maar krijgen soms door de woningcorporatie een nieuwe woning te huur aangeboden.

D66 Blaricum gaat pleiten voor het compenseren van de dubbele verhuiskosten voor de vaste huurders, vaak zijn dit oudere mensen. Zij moeten waarschijnlijk twee keer verhuizen. Eerst moeten zij tijdelijk ergens anders wonen tijdens de bouwwerkzaamheden. Als de verbouwing klaar is kunnen ze daarna weer terug naar huis.

D66 Blaricum wil stimuleren dat de woningvoorraad wordt aangepast en ruimte geeft voor iedereen. Voor alleenstaanden, starters en senioren moet meer passende woonruimte komen.

Beeld: D66 Blaricum