Wonen

D66 wil meer woningen bouwen, voor jong en oud. Niet alleen grondgebonden woningen, maar ook tiny houses en nieuwe woonvormen. Zorgen voor doorstroming. Participatie aanmoedigen door middel van CPO en andere initiatieven. En natuurlijk zo duurzaam mogelijk….

Maggieblokske

Maggieblokske Beeld: D66 Bladel

Grondbeleid

D66 is van mening dat de gemeente zich meer actief in de grondpolitiek mag mengen. Zo kan de gemeente actief participeren in het ontwikkelen van plangebieden en de soort woningen die er gebouwd moeten worden. Voor D66 is de contour van de huidige bebouwing niet heilig, we moeten op zoek naar mogelijkheden om de bebouwing uit te breiden. Met name omdat er in het buitengebied nog veel aandachtspunten zijn, zou een ontwikkeling in woningbouw daarbij kunnen helpen.

Sociale bouw

Belangrijk is dat in de (tijdelijke) huurvraag wordt voorzien. Bouwen binnen de sociale norm is belangrijk, voor zowel starters als voor senioren. Door specifiek hiervoor te bouwen komt er mogelijk ruimte in de woningmarkt en vindt er ook doorstroming plaats.

Tiny house

Er zijn relatief veel grondgebonden woningen in de Kempen. Het is niet noodzakelijk om op dit vlak te blijven uitbreiden. Tegelijkertijd is er vraag naar tiny houses, kleine woningen voor een of twee personen, maar wel op een “eigen” stukje grond. De Groene Long of het sportpark Smagtenbocht zouden zich daarvoor lenen.

Locatie

Ontwikkelingen met MFA’s, sportlocaties en gemeenschapshuizen zorgen voor locaties die voor herontwikkeling bestemd kunnen worden. Er zal nauw gekeken moeten worden naar de vraag om zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Bereikbaarheid speelt daarbij zeker een rol, zowel voor de nieuwe bewoners als bijvoorbeeld voor hulpdiensten. Ontsluiting bij calamiteiten speelt al langer een rol bij industrieterrein de Sleutel. Laten we in een woonwijk niet dezelfde fouten maken.

Participatie

Als het aan D66 ligt wordt ieder burgerinitiatief serieus genomen, zonder dat hiervoor, min of meer, ingewikkelde beleidsnota’s worden geschreven. Een meer actieve houding ten aanzien van CPO mag van de gemeente worden verwacht.

Ook nieuwe initiatieven, zoals “Jongeren in Nood” moeten serieus bekeken worden en vragen om een positief actieve houding van de gemeente.  Formeel geen CPO, maar wel een serieus initiatief, dat net als andere initiatieven op waarde dient te worden geschat.

Duurzaam

Wonen mag in ieder geval duurzaam plaatsvinden. De energietransitie heeft ook hier een belangrijke rol. De gemeente mag voorop lopen in de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven en het ondersteunen hiervan; bijvoorbeeld gezamenlijk warmte of elektra produceren.

Kortom

D66 is geen sponsor van grote projectontwikkelaars die zichzelf grondposities verschaffen en op die manier de woningmarkt in toenemende mate onder druk zetten.

Meer bouwen, duurzaam, energieneutraal, nul op de meter, in samenwerking als CPO, JIN of anderszins, betaalbaar en voor iedereen.