Verkeer en Vervoer

D66 vindt het belangrijk dat de kernen in onze gemeente goed bereikbaar zijn. Dat geldt zowel voor eigen als openbaar vervoer. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling van Kempenhubs, een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen de grens en Eindhoven. De verbinding met Tilburg wil D66 verbeteren.

Kruising

Kruising Hoogcasteren Beeld: D66 Bladel

Forensen

Forensen die vanuit onze gemeente naar het KBP, de Run of Flight Forum reizen kunnen op de steun van D66 rekenen om dit via een hoogwaardig ontwikkeld snelfietspadennetwerk te bereiken. Deze snelfietspaden hoeven niet naast een drukke weg voor gemotoriseerd verkeer te liggen en hebben de Slowlane rondom en in Eindhoven als voorbeeld. 

Binnen de bebouwde kom mag gemotoriseerd verkeer een minder prominente rol spelen. Fietsstraten, waar de auto te gast is, zou op meerdere plaatsen mogelijk zijn, bijvoorbeeld in een winkelgebied als het centrum van Hapert en Bladel.

Tanken / laden

Een voorziening als een tankstation mag van D66 verplaatst worden naar een industrieterrein als het KBP. Daar zou ook een laadstation geplaatst kunnen worden en mogelijk ook waterstof getankt kunnen worden.

Entree

De afrit van de A67 bij Hapert mag de bezoeker aan dit deel van de Kempen meer uitnodigen te genieten van wat het Brabantse land hier te bieden heeft. De entree mag een uitnodiging zijn. D66 is voorstander van meer groen en kunst om mensen welkom te heten.

N284

De N284 moet ruimte bieden aan alle reizigers en goederentransport. Daarbij mag voorrang gegeven worden aan doorstroming. Verkeersstromen als fietsers, OV, vrachtverkeer, langzaam agrarisch of ander gemotoriseerd verkeer kan mogelijk gescheiden worden. Dit verbetert de veiligheid en snelheid. D66 is voorstander van rotondes of alternatieven als ovondes. De snelheid is mogelijk lager dan bij verkeerslichten maar dit komt de veiligheid ten goede en voorkomt wachttijden zoals bij verkeerslichten.