Sport en Bewegen

D66 wil dat de gemeente een meer actieve rol neemt om haar burgers te bewegen. En in deze paragraaf bedoelen we dat letterlijk. Sport en bewegen worden steeds belangrijker. Dat is zo omdat onderzoek dat aantoont dat mensen van nature minder bewegen maar dat beweging wel nodig is om vitaal te blijven.

Sporttoestellen

Sporttoestellen Beeld: D66 Bladel

Betaalbaar

Sport en bewegen moet van jongs af aan geleerd worden. D66 wil subsidie voor jongeren daarom behouden. Een instandhoudingssubsidie voor de vereniging of mogelijk het betalen van contributie van kinderen van ouders met een laag inkomen.

Sportplaats

Sportparken moeten op een logische locatie liggen. Gebruikers moeten de parken gemakkelijk en veilig kunnen bereiken, maar het betekent ook dat er een afweging gemaakt moet worden naar het gebruik, bijvoorbeeld de fusie van de korfbalverenigingen die heeft plaatsgevonden. Samen moet gekeken worden naar de inrichting en het onderhoud van deze parken.

Binnen sporten kan in onze sporthallen en gymzalen. D66 spreekt de voorkeur uit om bij iedere basisschool ook een gymzaal te hebben. Voor sporthallen geldt ook dat deze goed en veilig bereikbaar moeten zijn en ook voorzien zijn van een goede fietsenstalling.

D66 wil ruimte bieden voor andere dienstverleners, bijvoorbeeld sportscholen en fysiotherapeuten. Zorg en sport kunnen elkaar versterken. Wanneer het mogelijk is zou dit verenigd mogen worden in een sport- en gezondheidscentrum.

Overal

Recreëren en bewegen in de natuur is een fantastische combinatie. Speeltuin, trimbaan en speelbos zijn schitterende voorbeelden. Maar ook fiets- en wandelpaden zijn nodig om voldoende te bewegen. En de onlangs ontwikkelde ruiterpaden zijn een mooie aanvulling.

Bewegen kan en mag overal en dat moet in de openbare ruimte daarom duidelijk zijn.