Senioren

Ouderen worden steeds ouder. Mede hierdoor komen er steeds meer senioren in de samenleving. Zorg wordt hierdoor een grotere markt. Meer mensen nodig als medewerker in de zorg, meer materiële kosten. Niet alleen voor de centrale overheid, ook op lokaal terrein verwacht D66 een grotere druk op de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).

HuizeKempenland

Entree van Huize Kempenland Beeld: D66 Bladel

Bouwen

Op termijn zijn sommige woningen minder geschikt voor senioren. Niet alle woningen zijn levensloopbestendig gebouwd. Behalve dat het mogelijk is om een woning aan te passen en voorzieningen te plaatsen, zal er meer levensloopbestendig gebouwd moeten worden.

Er komen locaties beschikbaar bij het bouwen van het nieuwe MFA in Hapert en gemeenschapshuis in Bladel. D66 wil dat hier gebouwd wordt voor jongeren en senioren.

Zorg

Zorg kan ook steeds meer specifiek en persoonsgebonden worden geleverd. Niet alleen beschikt een zorgbehoeftige over eigen financiën, het aanbod van zorg wordt ook meer uitgebreid. Initiatieven van kleine zorgeenheden (combinatie wonen en zorg) komen meer voor in de gemeente dan in de vorige eeuw.

Met het verdwijnen van bejaardenhuizen (verzorgingshuizen) is een specifieke vorm van wonen nagenoeg verdwenen. Een nieuwe woonvorm waarbij senioren elkaar of anderen binnenshuis kunnen treffen, zou door D66 worden aangemoedigd.

Als senioren thuis kunnen blijven wonen met externe hulp, dan is D66 daar voorstander van. Uitgangspunt in veel zorg moet het welzijn van de cliënt zijn en verhuizen is een ingrijpende gebeurtenis. Als dat door gezondheidsbeperkingen noodgedwongen wordt, is dit zeer ingrijpend voor het welzijn van de betrokkenen.

Sociaal huis

D66 is voorstander van een goed sociaal huis. Een portaal voor senioren bij de gemeente met, wanneer nodig, een consulent. Voor senioren is het van belang levensloopbestendig te wonen. Dat dit tijdig gebeurt is evident. Het welzijn van onze senioren zou leidend moeten zijn voor de adviezen.