Organisatie

D66 is van mening dat Bladel het niet slecht doet maar dat het beter kan. Inwoners betrekken bij de inrichting van hun leefomgeving. Samen werken met ondernemers en onderwijs. Met buurgemeenten gezamenlijke projecten ontwikkelen. D66 denkt dat het nog beter kan.

gemeentehuis

Gemeentehuis Bladel Beeld: D66 Bladel

Participatie

Voor D66 is betrokkenheid van inwoners een belangrijk punt. Participatie is meer dan alleen goed communiceren over besluitvorming maar ook echt met inwoners in gesprek gaan om tot betere besluiten te komen. De laatste jaren heeft de gemeente Bladel stappen gezet in het verbeteren van de communicatie met de inwoners, met name in het laagdrempeliger maken daarvan. 

Tegelijk blijft er nog voldoende uitdaging om alle geledingen uit de inwoners te betrekken. In 2021 is de nota participatiebeleid vastgesteld voor de gemeente Bladel. Belangrijk uitgangspunt daarin is dat participatie geen doel op zich is, maar een vanzelfsprekende werkwijze voor de gemeente Bladel. D66 hecht grote waarde aan inbreng van burgers omdat zij de dagelijkse praktijk ervaren en daarmee waardevolle kennis kunnen delen. Door samen te werken kunnen we de kwaliteit en uitvoerbaarheid van beleid en projecten vergroten.

D66 staat open voor initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen die de samenleving versterken.

Uitvoering

Vanwege het grote belang wil D66 erop toezien dat de uitvoeringsagenda ook gevolgd wordt. Belangrijk in de uitvoering is dat gemeente voldoende aandacht geeft aan de kaders en verwachtingen. Het moet voor inwoners duidelijk zijn wat het gewenste niveau van betrokkenheid is en wat de grenzen zijn om teleurstellingen in een participatietraject te voorkomen.

Communicatie

Hoewel digitale middelen enorme kansen bieden om participatie en communicatie te verbeteren, vindt D66 het belangrijk dat ook inwoners die minder bekend zijn met digitale middelen voldoende betrokken blijven. Een kracht die de Kempen kenmerkt is samenwerking. 

Burgerorganisaties

D66 ziet hier dan ook een rol voor de gemeente om participatie ook te organiseren via de vele burgerorganisaties die onze gemeente rijk is, zoals bijvoorbeeld buurtverenigingen, ouderenorganisaties en de ondernemersvereniging.

Gemeentelijke fusie

D66 is van mening dat de slagkracht van de gemeente verloren gaat en de kwetsbaarheid toeneemt in de drang om klein te blijven. In de MRE heeft de gemeente nauwelijks invloed. Op alle grote dossiers wordt samengewerkt met de gemeenten Eersel en Reusel de Mierden. Daarom is D66 van mening dat een fusie met deze twee gemeenten de kwaliteit van dienstverlening voor de inwoners verbetert.