Milieu en Energie

Biodiversiteit is de ruggengraat voor een leefbare gemeente en daarom verdienen waardevolle natuur en cultuurlandschappen bescherming en waar mogelijk versterking. Groen en water zijn bovendien bittere noodzaak om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Hittestress en hoosbuien zullen in de toekomst toenemen en daar dient de gemeente nu al op in te spelen door te zorgen voor voldoende groen en water in zowel de dorpen als het buitengebied.

Waterstand

Stuw in kleine waterloop met waterstand Beeld: D66 Bladel

Energie

De energietransitie is in Bladel tot stilstand gekomen. D66 wil deze weer oppakken. Hierbij gaat het niet alleen om de inspanningen van de individuele burger, zoals isoleren, van het gas af gaan en elektrisch rijden, maar ook om generieke, grote oplossingen. Oplossingen om energie te besparen en om gasverbruik te verminderen hebben voor D66 een hogere prioriteit dan opwekking van groene stroom. D66 wil inzetten op:

  • Verzwaring toezicht energie bespaar plannen van het bedrijfsleven
  • Reductie van de veestapel
  • Aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s
  • Lokale opwekking van waterstof
  • Verzwaring van het elektriciteitsnetwerk
  • Aanmoediging van zonnepanelen op bedrijfspanden
  • Mogelijk maken van zonneparken
  • Verbetering van het lokale openbaar vervoer
  • Verbetering van de infrastructuur voor energiearme mobiliteit (snelfietspaden e.d.)
  • Aanmoediging van energiebesparing door particulieren

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in de Kempen is een van de slechtste in Europa. Veel fijnstof wordt geïmporteerd door omliggende zware industrie en verkeer, maar ook binnen de gemeente wordt veel uitgestoten. De maatregelen die met de energietransitie gepaard gaan, dragen ook zorg voor een afname van fijnstof. Daarnaast vindt D66 het belangrijk om fijnstof uit de lucht te filteren. Dit willen we doen door 200.000 bomen te planten binnen de gemeente.

Water

Het regent vaker en harder, maar tegelijkertijd zijn er ook meer periodes van droogte. Goede waterberging en afvoer zijn prioriteiten binnen de bebouwde kom. Hierbij willen we de inwoners stimuleren om water vast te houden middels regentonnen of groene daken. Ook het verwijderen van verharding door zowel gemeente als inwoners zodat regenwater de bodem in kan trekken willen we versterken.
In het buitengebied is voornamelijk het vasthouden van water de belangrijkste prioriteit. Ook het gezond houden van (zwem)water is een belangrijke taak voor de gemeente.