Jeugdbeleid

Er ligt veel druk op de schouders van jongeren tegenwoordig. We verwachten prestaties op school en in verenigingen. Een jongere van tegenwoordig is vaak lid van meerdere clubs, meer of minder georganiseerd. Muziek, cultuur, sport, opleiding, maatschappelijke verantwoordelijkheid.

D66 ziet ook dat de maatregelen rondom corona voor de jeugd grote gevolgen heeft. Ontwikkeling in deze fase van het leven is essentieel en staat mogelijk geheel stil. Dit heeft gevolgen voor fysieke en psychologische ontwikkeling, opleiding en sociale ontwikkeling.

SpeelwaaiHoogeloon

Speelwaai Hoogeloon Beeld: D66 Bladel

Preventie

Zeker in deze periode wil D66 meer tijd en geld besteden aan deze doelgroep. Aandacht voor de jeugd betekent dat de jeugd minder gevolgen ervaart, wat tot minder problemen leidt en de behoefte aan oplossingen voor calamiteiten voorkomt. Voorkomen is beter dan genezen.

Decentralisatie

Vanuit de centrale overheid is in 2015 de jeugdzorg gedecentraliseerd en een taak geworden van de gemeente. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot de financiële besparing die van de decentralisatie werd verwacht. De rijksoverheid heeft meer geld beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg, die op de algehele begroting van de gemeente drukte. Of dit nu voldoende zal zijn om ook de gevolgen van corona op te vangen is een belangrijke vraag voor de komende jaren.

Samenwerking

De kempengemeenten werken samen op het gebied van jeugdzorg. Er is een gezamenlijk inkoopbeleid op professionele jeugdzorg, maar ook de intake is gezamenlijk opgepakt door Jeugd en Gezin. D66 wil meer structurele en minder inzet van de flexibele schil in jeugdzorg om wachtlijsten te verminderen en meer preventief te kunnen acteren.

en verder

Kempenbranie is een initiatief dat op de steun van D66 kan rekenen. Het IJslands preventiemodel moet verder worden uitgevoerd. Samenwerken met zorg, onderwijs en verenigingen om een veilige en prettige leefomgeving voor jongeren te creëren en te behouden. Als gemeenschap zorgen we voor elkaar, dus ook voor de jeugd.