Cultuur

Als primaire levensbehoeften zijn vervuld, dan is cultuur de kers op de taart. In het welzijn van mensen speelt cultuur een belangrijke rol. Bladel moet initiatieven op het gebied van cultuur aanmoedigen en in stand houden, door subsidies en faciliteiten te bieden. De gemeenschapshuizen in de vijf kernen zijn daar onmisbaar in.

DenHerd

Ingang Cultureel Centrum Den Herd Beeld: D66 Bladel

Nieuwe MFA

Den Herd hoeft van D66 niet perse naar de markt, maar het pand van de voormalige Rabobank biedt kansen voor meer dan het gemeenschapshuis. Gelijktijdig vormt het een invulling binnen de centrumvisie. Het centrum van Bladel wordt rijker door andere functies dan detailhandel toe te staan.

MFA “Hart van Hapert” was misschien wel het voorbeeld voor Den Herd. Daar waar educatie, vrijetijdsbesteding, geloof, sport en cultuur een plek krijgen. Onder één dak, elkaar versterken waar mogelijk en zelfstandig wanneer nodig. De gemeente mag een verbindende rol vervullen.

Legenden

De gemeente mag trots zijn op haar legenden en sage: Zwarte Kaat en Koning Kyrië. Maar ook de geschiedenis van Karel de Eenvoudige, Joseph Gindra of Romeinse nederzettingen. Bladel is rijk aan historie en verhalen. De heemkunde zorgt voor het doorgeven van de verhalen en historische geschiedschrijving. De plaatselijke ondernemers spelen in op de commerciële aspecten door de vele soorten producten en plaatsen te promoten. De gemeente moet dit blijven onderschrijven en ondersteunen.

Feest

Volksfeesten als carnaval en kermis zijn een vast gegeven op de kalender. Hoewel het culturele aanbod veel groter is dan een halve eeuw geleden, blijven deze evenementen van onschatbare waarde. Sociale contacten worden geboren of opnieuw aangehaald. Zo ook tijdens de vele andere evenementen die door het jaar georganiseerd worden; van braderie tot muziekfestival.

Faciliteren

De gemeente Bladel blijft organisaties ondersteunen, door ondernemers met verenigingen in contact brengen, vergunning te verlenen, subsidies voor nieuwe initiatieven of garantiekapitaal, ondersteuning te bieden, locaties te faciliteren enzovoort. In Bladel is cultuur belangrijk en de gemeente moet dat ondersteunen.