Buitengebied

Het buitengebied staat voor grote uitdagingen. D66 wil dat niet uit de weg gaan, maar de communicatie oppakken en in samenspraak met agrarische ondernemers nieuwe initiatieven ontdekken, alternatieven bieden en samen aan de slag gaan.

Akker-irrigatie

akker en slanghaspel Beeld: D66 Bladel

Opgaaf

Nederland heeft een grote opgave, onder andere wat betreft stikstof. De agrarische sector heeft zich de afgelopen decennia fantastisch ontwikkeld. Nederland is een van de grootste exporterende landen wat betreft agrarische producten. 

Helaas komen de successen ook met nadelen. Stikstof, mestoverschot en fijnstof. Ook zien we een toename in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Agrarische gronden komen op het netvlies van andere grootschalige ondernemers. 

Agrariërs staan voor meer uitdagingen zoals de regeldruk en het ontbreken van opvolging. In deze situatie ontstaan er kansen voor minder gewenste ontwikkelingen in het buitengebied van onze gemeente.

Alternatieven

D66 heeft oog voor de problematiek en wil constructief hierin meedenken. Duurzaamheid staat voor D66 daarbij hoog in het vaandel. D66 wil van meer economisch efficiënt produceren naar meer ecologisch efficiënt produceren. D66 staat ook open voor alternatieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de recreatieve sector. We kijken met belangstelling naar het initiatief Peel Natuurdorpen en willen onderzoeken of Kempen Natuurdorpen mogelijk is.