Arnoud Beckers

Arnoud Beckers - Beeld: D66 Bladel

D66 is voor mij de ruimte voor verschillende ideeën en waar pragmatisch naar oplossingen wordt gezocht.

  • 48 jaar
  • Enschede
  • Hapert
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het bosgebied van de Pals en de Cartierheide.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

We kunnen sneller in de energietransitie. Met meer innovatie bouwen en verbouwen zodat iedereen die dat wil ook een betaalbare plek kan vinden in de gemeente.
We kunnen onze jeugd een gezonde omgeving geven om in op te groeien. Een omgeving die goed en veilig bereikbaar is per auto, OV en met de fiets. En een omgeving die groen is, met daarin ruimte voor bewoners, recreanten en een duurzame agrarische sector.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer betaalbare en toegankelijke huisvesting
  • Verduurzaming van het buitengebied
  • Betere OV en fietsinfrastructuur