Stemverklaring locatie OBA NEXT

Tijdens de vergadering van 16 januari stemde de stadsdeelcommissie Zuidoost over waar volgens haar de OBA NEXT het beste kan komen. D66 geeft de voorkeur aan de locatie in de K-buurt. Lees hieronder de stemverklaring van Claudia Esajas

Stemverklaring

“De D66 fractie is zeer verheugd dat de OBA NEXT naar Zuidoost komt. Ik zie dit als een positieve ontwikkeling. Na grondige overweging en afweging van alle beschikbare informatie, heb ik besloten mijn steun te geven aan de locatie in de K-buurt, een keuze die een verschuiving betekent van mijn eerdere voorkeur voor de Amsterdamse Poort.

Deze beslissing is niet licht genomen. Ze heeft betrekking op diverse complexe kwesties zoals de onzekerheden rond de financiering en programmering van het project, die tot dusver onvoldoende zijn toegelicht. Voorts is de bereikbaarheid van de Amsterdamse Poort, specifiek Anton de Komplein, zeker in uitdagende weersomstandigheden zoals deze winter, verre van ideaal gebleken. Cluster 8, dichterbij station Bijlmer Arena en centraler in de Amsterdamse Poort zou mogelijk een betere optie zijn vanwege de betere bereikbaarheid en de nabijheid van belangrijke vervoersverbindingen, maar is niet in de adviesvraag opgenomen. Dit heeft geleid tot de conclusie dat de locatie in de K-buurt, naast de metro gelegen, de voorkeur verdient.
 
Bovendien, hoewel genoemd is dat “er nog geen succesvol voorbeeld bekend is van een soortgelijke faciliteit in een vergelijkbare context”, heeft OBA NEXT ambitieus en grondig veldonderzoek gedaan dat deze twijfels zou moeten wegnemen. Belangrijker nog is de steun vanuit de buurt – een cruciale factor voor het succes van OBA NEXT. Zonder de onmisbare steun van de lokale gemeenschap kan een project van deze aard eenvoudigweg niet slagen.
 
OBA NEXT streeft ernaar een visionaire en iconische faciliteit te zijn, een die niet alleen dient als een bibliotheek maar ook als een kennis- en cultuurcentrum dat ver buiten de grenzen van het stadscentrum straalt. De toekomst van de K-buurt, en bij uitbreiding heel Zuidoost, vereist een nieuwe visie, een die ruimte laat voor groei en ontwikkeling door middel van betrokkenheid en participatie van haar inwoners.
 
De K-buurt heeft zich luid en duidelijk uitgesproken. Haar stemmen hebben geresoneerd in de raadzalen, op sociale media en in onze gesprekken. Als vertegenwoordigers kunnen we niet doof blijven voor deze roep. Het is van belang om dit signaal te erkennen en te handelen in overeenstemming met het streven naar participatie en mede-eigenaarschap.”