Motie tegen straatintimidatie

Claudia Esajas, lid stadsdeelcommissie Amsterdam Zuidoost, diende tijdens de raadsvergadering van 5 juli j.l. de motie Straatintimidatie tegen meisjes en jonge vrouwen in. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat bijna 80% van de vrouwen tussen de 15 en 34 jaar geconfronteerd wordt met straatintimidatie. Dit geeft een gevoel van onveiligheid.
https://openresearch.amsterdam/nl/page/67637/twee-op-de-vijf-amsterdammers-geconfronteerd-met-straatintimidatie

Paradigmawisseling
Door de #MeToo beweging is er een veranderend klimaat ontstaan; we gaan meer en meer zien dat grensoverschrijdend gedrag moet stoppen. Het is tijd voor een paradigmawisseling.In dit verband verwees de motie naar de succesvolle campagne tegen straatintimadatie in Londen:
https://www.youtube.com/watch?v=qbk3iJqmjNU

Meer aandacht
Er moet meer aandacht komen voor straatintimidatie en mannen moeten zich bewust gaan worden van de effecten van hun gedrag.  Meisjes en jonge vrouwen moeten zich ook gesteund weten en beseffen dat zij het recht hebben om ongestoord over straat te gaan en zich veilig te weten.  

Positief ontvangen
De motie werd met alle stemmen voor van de aanwezige stadsdeelcommissieleden zeer goed ontvangen. 
De stadsdeelvoorzitter mevrouw Tanja Jadnanansing beoordeelde de motie als zeer positief; het DB heeft toegezegd voortvarend met de motie aan de slag te gaan.