Oproep D66 om laaggeletterdheid aan te pakken

De Stadsdeelcommissie voor Amsterdam Zuidoost heeft in haar vergadering van 10 juni 2021 unaniem twee oproepen van D66 aan het Dagelijks Bestuur van ons stadsdeel aangenomen: pak de laaggeletterdheid in Amsterdam Zuidoost aan, en informeer bewoners goed over vaccinaties. De twee oproepen (formeel heet zoiets een ‘ongevraagd advies’) waren ingediend door Anne Wehkamp, lid van de Stadsdeelcommissie namens D66. De volledige adviezen zijn hier te lezen.

Met ‘laaggeletterdheid’ wordt bedoeld dat je niet goed kunt lezen, schrijven of rekenen. In Zuidoost gaat het om bijna een derde van de totale bevolking! (Volgens een onderzoek uit 2012; recentere cijfers  zijn er niet).

De twee adviezen – pak laaggeletterdheid aan, en informeer mensen beter over het vaccineren – hebben met elkaar te maken. Volgens berichten in de pers begrepen veel laaggeletterden de brief met de vaccinatie-oproep niet. Mede daardoor blijft het aantal mensen dat zich laat vaccineren in bepaalde delen van Amsterdam relatief laag.
Niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen zorgt echter voor nog veel meer problemen:

  • Je bent afhankelijk van buren, vrienden of familie
  • Je hebt minder grip op geldzaken
  • Het is moeilijker om een smartphone of computer te gebruiken
  • Je vindt moeilijk een baan
  • Je leeft minder gezond – mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven gaan bijvoorbeeld vaker naar de dokter.

‘Help mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen’
Kunnen lezen, schrijven en rekenen vergroot je wereld. Het maakt je minder afhankelijk van anderen.
Het Dagelijks Bestuur wordt opgeroepen om allereerst te laten onderzoeken hoeveel mensen in Zuidoost op dit moment niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Want het meest recente onderzoek daarnaar is alweer tien jaar oud. Als eenmaal duidelijk is hoe groot het probleem in Zuidoost nu is, dan kunnen er gepaste oplossingen worden gevonden.

Ook wordt voorgesteld om te gaan praten met mensen die zelf problemen hebben (gehad) met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij kunnen uitleggen waar zij allemaal tegenaan lopen of liepen. Ook is het belangrijk dat er meer openheid komt over laaggeletterdheid. Mensen schamen zich soms dat zij niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen – en vragen niet snel om hulp.

Een ander voorstel is om te onderzoeken wat er al op andere plekken in Nederland is bedacht is om het probleem aan te pakken. Daar kan Zuidoost misschien van leren.

Ook moeten de maatregelen tegen laaggeletterdheid worden opgenomen in het ‘Masterplan Zuidoost’. Dit plan moet ervoor zorgen dat kinderen in Zuidoost op alle fronten een betere jeugd krijgen en dat er voldoende werk en woonruimte komt voor de bewoners. Net als voor dat hele Masterplan moet er ook meer geld komen voor laaggeletterdheid in Zuidoost. De Stadsdeelcommissie krijgt nu signalen dat de taalbureaus de vraag naar taallessen niet aankunnen omdat er te weinig geld voor is.

Verder zou de gemeente bedrijven kunnen helpen om mensen te helpen beter te leren schrijven, lezen en rekenen.