Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw toegankelijk zijn. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel om menstruatieproducten in 2023 gratis beschikbaar te stellen voor minima. De motie werd tijdens de begrotingsbehandeling SZW ingediend door D66 en medeondertekend door Volt en PvdA. De VVD stemde tegen.

Kans op infecties
Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen, die in armoede leven, is er thuis soms geen geld voor menstruatieartikelen als maandverband of tampons. Dit heet menstruatiearmoede. Deze vrouwen lopen meer kans op infecties, bijvoorbeeld omdat zij uitwijken naar wc-papier of kranten of omdat zij oude menstruatieproducten te lang gebruiken. Daarnaast kan menstruatiearmoede gepaard gaan met schaamte. De angst om door te lekken zorgt ervoor dat zij vaker thuisblijven en minder actief deelnemen aan de samenleving. Het kan hen ervan weerhouden om naar school of naar werk te gaan.


Hülya Kat: “We werken hard om armoede zoveel mogelijk tegen te gaan. Toch is bij veel meisjes en vrouwen thuis soms geen geld voor menstruatieproducten, zoals maandverband of tampons. Maar menstruatie is geen keuze. Het is iets heel normaals. Het kan niet zo zijn dat meisjes daardoor niet naar school gaan en een proefwerk of examen missen. Met gratis menstruatieproducten zorgen we ervoor dat zij weer mee kunnen doen.”

Gratis op te halen
D66 en Volt zijn van mening dat iedereen toegang moet hebben tot menstruatieartikelen. Met dit voorstel worden menstruatieartikel zoals tampons of maandverband gratis beschikbaar gemaakt voor minimagezinnen. In 2023 kunnen meisjes en vrouwen met lage inkomens deze producten ophalen bij uitgiftepunten van hulporganisaties zoals de Voedselbank, het Armoedefonds of het Rode Kruis. Sommige van deze uitgiftepunten bestaan al en zullen worden opgeschaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aanbieden van gratis menstruatieproducten kan worden betaald uit het Europees Sociaal Fonds (ESF-gelden).