Dagelijks bestuur neemt advies D66 over inzake ‘Leven Lang Leren’ in Gaasperdam-Driemond

In november vorig jaar hebben Anne Wehkamp (D66) en Roy Hofwijks (50plus) ervoor gepleit om wat te doen aan de mismatch tussen wat werkgevers nodig hebben en wat werknemers aan kennis in huis hebben.

Ze stelden voor om het gebied Gaasperdam-Driemond aan te stellen als proefgebied voor het project ‘Leven Lang Leren’. Dit is een project op vrijwillige basis wat moet leiden tot herscholing van personen die wonen in dit gebied, indien dit gewenst is.
Ze hebben daartoe een advies aangeboden aan het dagelijks bestuur. Op 2 april heeft het dagelijks bestuur gereageerd hierop en toegezegd de aanbevelingen in het advies over te nemen.

Het advies en de reactie hierop vindt u hier.