Hulp bij stijgende energiekosten

Veel bewoners in West zien hun energie-uitgaven fors stijgen door de oplopende prijzen. Om bewoners met een laag inkomen te helpen hun huis beter te isoleren heeft Gemeente Amsterdam in november al zo’n 43.000 waardebonnen beschikbaar gesteld (à 70 euro). Deze vouchers kunnen worden besteed aan tochtstrippen, ledlampen en radiatorfolie om zo een stap te zetten in energiebesparing en zo een lagere energierekening. Daarnaast zet de Gemeente in op huis-aan-huis energiecoaches die de wijken ingaan om bewoners tips te geven over hoe energie kan worden bespaard.

In Westerpark is ook een initiatief met de naam Greenbox gestart met als doel bewoners te koppelen aan een energiecoach en het gesprek aan te gaan over duurzaamheid. Verschillende organisatie zoals de Alliantie, Rochedale, stichting !Woon, stichting SamenBeter en de Gemeente Amsterdam hebben zich aan dit initiatief verbonden. In november 2021 konden bewoners van de Staatsliedenbuurt langsgaan bij de Greenbox, een grote groene container op het Van Limburg Stirumplein, voor de aanschaf van gratis besparende producten en om een afspraak te maken met een energiecoach.

D66 fractie Amsterdam West vindt het belangrijk dat juist met de stijgende energieprijzen de bewoners van West deze initiatieven weten te vinden. Stadsdeelcommissieleden Charles Vaneker en Hans Mol hebben contact gehad met de stichting Woon! en de initiatiefnemers van de Greenbox over hoe de stadsdeelcommissie de projecten van beide organisaties in West een boost kunnen geven om nog meer bewoners te bereiken. De fractie van D66 Amsterdam West heeft aan het Dagelijks Bestuur van West gevraagd om extra financiering om de initiatieven verder te promoten onder de bewoners, zodat iedereen optimaal gebruik kan maken van deze faciliteiten.

Het Dagelijks Bestuur heeft naar aanleiding van het advies toegezegd om een businessplan op te stellen om bij zoveel mogelijk personen de energiebesparingsboodschap onder te aandacht te brengen. Daarbij zal ook aandacht gegeven worden aan bewoners in West die de Nederlandse taal minder machtig zijn.