Verplaatsing woonboten Da Costakade

De kademuren in Amsterdam moeten versterkt worden. Zo ook in ons stadsdeel, waar onder andere de Da Costakade moet worden aangepakt. Om de geplande werkzaamheden doorgang te kunnen laten vinden, moeten 36 woonboten voor een termijn van 5 jaar verplaatst worden. Dit is goed voor de stad, maar erg vervelend voor de bewoners.

De afgelopen maanden zijn er verschillende plannen gemaakt door de gemeente om de verplaatsing van de boten in goede banen te leiden. Er is onder andere gekeken naar tijdelijke ligplaatsen in de andere grachten die ons mooie stadsdeel rijk is. Echter zijn zowel de bewoners van de woonboten, als de bewoners van de verschillende potentiële tijdelijke ligplaatsen niet genoeg betrokken bij de besluitvorming. De bewoners voelden zich niet voldoende gehoord en waren daar ontevreden over. Om deze onvrede te adresseren hebben wij als fractie vragen gesteld aan het dagelijks bestuur en deze aangemoedigd om actie te ondernemen.

Als gevolg van de vragen is er op 8 maart een online inspraakavond georganiseerd, waar uiteindelijk meer dan honderd (!) deelnemers aanwezig waren. Deze bijeenkomst is een stap in de juiste richting geweest. De volgende dag, woensdag 9 maart, hebben vele bewoners ook ingesproken tijdens de stadsdeelcommissievergadering. Ze stelden vragen over de situatie, maar maakten ook van het podium gebruik hun onvrede nogmaals te benadrukken. De verantwoordelijke dagelijks bestuurder heeft in deze vergadering haar verontschuldigingen aangeboden, wat wij als fractie zeer op prijs stellen.

Hoe nu verder? Voor de betrokken zijn er nog steeds onbeantwoorde vragen en deze komen ook door in de berichtgeving in de media. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat de woonboten in het belang van de stad tijdelijk verplaatst moeten worden. Om ervoor te zorgen dat de terechte zorgen van bewoners gehoord blijven worden, maar ook oog gehouden wordt voor het algemene belang van de stad, zullen wij vinger aan de pols blijven houden bij het dagelijks bestuur. Wij blijven klaar staan voor de bewoners van ons stadsdeel en zijn dan ook bereikbaar voor een ieder die vragen heeft of op een andere manier betrokken is bij dit onderwerp.