Veiligheid in Amsterdam West

Afgelopen jaar hebben wij als D66 fractie Amsterdam West vaak het onderwerp “Veiligheid in West” op de agenda gezet van de Stadsdeelcommissie. Aandacht gevraagd voor ondermijning in de winkelstraten (o.a. rondom Jan Evertsenstraat), jeugdoverlast & “high impact” criminaliteit zoals schiet- en steekincidenten. Maar ook tegen geweld in huiselijke kring en de LHBTIQ doelgroep vragen wij maatregelen.

In het tweede deel van 2020 hebben wij een ronde door de buurt gelopen met de verschillende wijkagenten van Oud West om zo op een laagdrempelige wijze de buurtspecifieke problematiek te bespreken. Hieruit kwam ondermeer naar voren dat er nog meer aandacht moet zijn voor de kwetsbare bewoners in de wijk. Dit onderwerp is dan ook benoemd in de gebiedsplannen 2021.

Ook hebben wij  in november gesproken met de voorzitters van de ondernemersverenigingen in Oud-West & De Baarsjes. In dit overleg gaven de ondernemers aan dat de overlast de afgelopen tijd flink was toegenomen rondom het Ten Kateplein, De Hallen en Jan Evertsenstraat. Na schriftelijke vragen van D66, GroenLinks en VVD is er door het stadsdeel gesproken met de ondernemers en zijn de buurtgerichte plannen van aanpak aangescherpt met extra inzet jongerenwerk, handhaving en politie. De sluiting van de horeca heeft er ook voor gezorgd dat de sociale controle in de avonduren verminderd is met meer donkere plekken in de buurt. Het stadsdeel zal een lichtschouw uitvoeren om dit zichtbaar te maken en waar nodig maatregelen te nemen.

Voor vragen en/of opmerkingen over Veiligheid in West neem contact op met Hans Mol, Stadsdeelcommissielid D66 Amsterdam West ([email protected])