Van flyeren, naar stemhok tot stadsdeel-commissielid

De campagne is voorbij. De stemmen zijn geteld. Het politieke werk kan beginnen. Met een driekoppige D66-fractie zullen wij onze stem laten gelden in de stadsdeelcommissie van Amsterdam West. Wij gaan aan de slag, namens D66 voor én met jou! Maar, wat houdt onze rol eigenlijk in? En hoe kunnen we verschil maken in ons stadsdeel? We zullen je regelmatig informeren over wat ons bezighoudt en wat we bereiken. Maar, deze eerste keer, nemen we tijd voor een introductie.

Dus dit is stadsdeelcommissie Amsterdam West

Voor de gemiddelde Amsterdammer was het allemaal misschien niet even duidelijk. Je ontving een extra stembiljet, maar wist misschien niet precies waarvoor die tweede stem nodig was. Wat doet zo’n stadsdeelcommissie? En waarom bestaat het? Ik snap die vraag. Sterker nog: ik stelde diezelfde vraag een aantal jaar geleden. Dat een stadsdeelcommissie uit verkozen volksvertegenwoordigers bestond wist ik niet. En nee, ik had nooit kunnen bedenken dat ikzelf vier jaar later zo’n verkozen stadsdeelcommissielid zou zijn. Mijn naam is Kiki Norbruis en samen met Hans Mol en Amanda Willemsen zullen wij namens D66 jouw stem zo goed mogelijk vertolken in het stadsdeel Amsterdam West. 

In Amsterdam hebben we naast de gemeenteraad in elk stadsdeel ook een stadsdeelcommissie. Waarom? Omdat een stadsdeel als Amsterdam-West ongeveer net zoveel inwoners heeft als de hele gemeente Haarlemmermeer bij elkaar. De stadsdeelcommissie staat dichtbij bewoners en richt zich op onderwerpen die op lokaal niveau relevant zijn. Het aantal zetels in zo’n stadsdeelcommissie is afhankelijk van het aantal inwoners in het stadsdeel. In Amsterdam West waren er vijftien zetels te verdelen. De verdeling is als volgt: Groen Links (4), D66 (3), PvdA (2), VVD (2), Denk, BIJ1, De Groenen Basis Piraten en de Partij van de Ouderen. 

Lokale belangen en politieke portefeuilles

De stadsdeelcommissie bestaat uit vertegenwoordigers die zelf in het stadsdeel wonen. We zijn de ‘ogen en oren’ uit én van de diverse gebieden die Amsterdam West rijk is. Als stadsdeelcommissie behartigen we de lokale belangen van bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. We adviseren het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over wat er speelt in de Baarsjes, Oud-West, Westerpark en Bos en Lommer. Als er onderwerpen zijn die meer aandacht moeten krijgen agenderen we dat tijdens het tweewekelijks overleg met het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Ook kunnen we gevraagde en ongevraagde adviezen uitbrengen en (schriftelijke) vragen stellen over actuele onderwerpen. 

De onderwerpen die wij behandelen hebben vaak een raakvlak met de fysieke omgeving. Het politieke werk gaat op stadsdeelniveau vaak om praktische en concrete zaken. Binnen onze fractie hebben we de gebieden en portefeuilles verdeelt. Zo houdt Amanda zich de komende periode bezig met Diversiteit en inclusie, Werk, participatie en inkomen en Onderwijs en Jeugd. Zij vertegenwoordigt het gebied Bos en Lommer, inclusief de Kolenkit. Hans voert onder andere het woord op dossiers als Bouwen en Wonen, Afval, en Duurzaamheid. Hem kan je benaderen met vragen over de Baarsjes en Oud-West. Ik ontferm me onder andere over Kunst en Cultuur, Horeca en evenementen en Openbare ruimte (denk aan: verkeer, vergroening en sportfaciliteiten). Ook ben ik aanspreekpunt voor het gebied Westerpark. Dit gebied kent een divers aantal buurten: Houthavens, Centrale Markt, Staatsliedenbuurt, Frederik Hendrikbuurt, Spaarndammerbuurt en Zeeheldenbuurt. 

Samenwerken aan Amsterdam West, met nieuwe én vertrouwde gezichten

Denk jij wel eens na over de buurt waar je woont en wat anders of beter kan? Waar stoor je je aan tijdens je dagelijkse blokje om? Heb jij ideeën voor vergroening in dit versteende stadsdeel? Voel je je wel eens onveilig op straat? Zie je kansen, heb je vragen of suggesties over lokale onderwerpen? Neem contact met ons op. Als stadsdeelcommissie zijn we de brug tussen de bewoners en het stads(deel)bestuur. We horen graag wat belangrijk is in uw omgeving. Misschien kunnen we samen een advies uitwerken of je verder op weg helpen. 

Voor mijzelf en Amanda is dit een nieuwe én onze eerste volksvertegenwoordigende rol. Hans brengt vier jaar ervaring mee. Dat helpt, zeker in zo’n opstartperiode. Ook Charles en Ruud – die tijdens de vorige periode in de stadsdeelcommissie zaten namens D66 – blijven betrokken. Zo zorgen we dat hun kennis en ervaring niet verloren gaat. Samantha en Bob gaan de fractie ondersteunen en blijven daarmee ook na hun kandidaatstelling betrokken. Kortom, met een mooi team gaan wij vol enthousiasme de komende periode tegemoet.

Bedankt voor jullie vertrouwen, jullie stem én jullie inzet tijdens de campagne. Je zult van ons horen!

Groet, namens de D66-fractie Amsterdam West,

Kiki Norbruis