Update fractie West

Het nieuwe politieke jaar is al even begonnen. Daarom praten we je graag kort bij over de onderwerpen op de politieke agenda én wisselingen in de D66-fractie. Kiki Norbruis en Amanda Willemse zijn gestopt als stadsdeelcommissielid en hun opvolgers zijn Charles Vaneker en Ruud van Buren. Charles en Ruud zaten de vorige periode (2018-2022) ook al in de stadsdeelcommissie
namens D66 Amsterdam-West.


Terugblik
De afgelopen periode stond een divers palet aan onderwerpen op de agenda. Zo spraken we onder andere over de inzet op het gebied van kunst en cultuur, stedelijke kaders voor hoogbouw,
huisvestingsplannen vanuit de gemeente voor sport, cultuur en maatschappelijke voorzieningen, en over de Puccini-methode, oftewel de (soms te rigide) richtlijnen voor inrichting van de openbare ruimte. Op de valreep – vlak voor hun vertrek- werden nog twee adviezen van Amanda en Kiki aangenomen.

Amanda pleitte voor inclusief beleid als het gaat om geslachtsaanduidingen op gemeentelijke papieren. Op veel papieren wordt er onnodig gevraagd om het aankruisen van het geslacht waar men zich mee identificeert, waarbij er in veel van de gevallen enkel gekozen kan worden tussen twee opties: man óf vrouw. Dit gaat voorbij aan de groep mensen die zich niet identificeert met deze hokjes en daarbij gedwongen wordt niets in te vullen of een keuze te maken waar men niet achter staat. Daarom kwam ze met het voorstel om gemeenteformulieren kritisch te monitoren waar het invullen van een geslachtsaanduiding noodzakelijk is en het te schrappen waar dit niet het geval is. Én als het noodzakelijk is een extra optie toe te voegen.

Kiki kreeg brede steun voor haar idee om kunst toe te passen bij de gebiedsontwikkeling van Sloterdijk en hierbij samen te werken met studenten van MBO-scholen in de omgeving (denk aan: ROC -MBO college Westpoort, Hout- en Meubileringscollege, en het MBO Mediacollege). Haar oproep: geef de MBO-studenten uit de omgeving de opdracht een ontwerpwedstrijd voor een kunstwerk te organiseren om zo (ook) het MBO-vakmanschap testimuleren en jongeren participatie te vergroten.  

Vertrek Kiki Norbruis: van stadsdeel naar stadhuis
Kiki is gestopt als stadsdeelcommissielid om aan de slag te gaan als gemeenteraadslid voor D66 Amsterdam. Ze zal Ilana Rooderkerk tijdelijk vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Kiki blikt terug: “Divers en dynamisch. Dat is een korte samenvatting van de afgelopen periode als
stadsdeelcommissielid. In het debat in de commissiezaal, maar ook daarbuiten. Amsterdam-West is een veelzijdig stadsdeel met een grote diversiteit aan buurten, bewoners en bedrijvigheid. De grote betrokkenheid van bewoners, commissieleden, het dagelijks bestuur en ambtenaren zorgt voor een prettige – en soms spannende – dynamiek waarbij iedereen vanuit zijn eigen perspectief streeft naar hetzelfde doel: een positieve bijdrage leveren aan het stadsdeel en haar bewoners. Samen zijn én
maken we onze stad.”

Haar vertrek betekent dat Ruud van Buren doorschuift en haar plek inneemt in de stadsdeelcommissie namens D66 Amsterdam-West. Hij heeft ervaring in het commissiewerk en weet wat er speelt in het stadsdeel (in het specifiek natuurlijk de Kolenkit).