Steun voor de ondernemers

De afgelopen anderhalf jaar zijn erg zwaar geweest, voor ons allemaal en zeker voor de
lokale ondernemers in Amsterdam West. Dit zag Hans Mol, stadsdeelcommissielid van
D66 West, aankomen en hij heeft daarom in mei 2020 een advies ingediend met
ondersteuning van de gehele Stadsdeelcommissie, waarin het Dagelijks Bestuur (DB)
opgeroepen werd om de ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke periode.

Aan de hand van dit advies heeft het DB van Amsterdam West gekeken naar waar steun nodig
was en hoe de beperkingen invloed hebben gehad op de bedrijfsvoering en verdiensten van de
ondernemers. Hiervoor heeft het Stadsdeel extra middelen ter beschikking gesteld. Uit het
onderzoek dat uitgevoerd is samen met de ondernemersverenigingen Oud-West & De
Baarsjes, is gebleken dat de effecten van corona op de winkelstraten zoals gedacht voor
individuele ondernemers heel verschillend uitpakken; de een heeft er veel nadeel van maar er
zijn ook ondernemers die juist meer omzet halen. Naar aanleiding van dit onderzoek
organiseert de stichting ondersteuning op het gebied van huurrecht en ook ondersteuning bij
het aanvragen van steunmaatregelen. Maar wordt gehoor gegeven aan de wens van de
ondernemers voor hulp bij hun online marketing door laagdrempelig deel te kunnen nemen
aan een MKB masterclass online marketing.

Niet alleen heeft het advies geleid tot betere begeleiding en steun ten tijde van corona maar
heeft dit er ook voor een betere samenwerking tussen het stadsdeel en de ondernemers van
verschillende winkelstraten in West gezorgd.

Goede winkelstraten zijn belangrijk voor de lokale ondernemers en zeker ook voor de
bewoners van West.

Het volledige antwoord van het DB op het advies van D66 is
hier te vinden.