Rustiger vaarwater museum Het Schip

Op 8 april werd er in Het Parool aangegeven dat de gemeente Amsterdam toch heeft besloten om de volledige subsidie van €435.000,- toe te kennen aan museum Het Schip. Dit is mede tot stand gekomen doordat D66 Amsterdam en de stadsdeelcommissie in West zich hier sterk voor hebben ingezet.

De stadsdeelcommissie uit Amsterdam West heeft zich de afgelopen tijd enorm ingezet om museum Het Schip te behouden. Niet alleen voor de Spaarndammerbuurt en Amsterdam West, maar voor de gehele stad. Het Schip is een toonbeeld van de Amsterdamse School en het is natuurlijk prachtig om een oud postkantoor van binnen te bekijken.

Charles Vaneker geeft aan dat er intensief is samengewerkt met zowel de gemeente, de provincie als de directeur-bestuurder Alice Roegholt. Charles Vaneker: “Er is onder andere veelvuldig persoonlijk contact geweest met onze raadsleden en de D66 vertegenwoordigers uit het provinciebestuur. De D66 fractie uit West hebben ook de ontwikkelingen in de gemeenteraad nauwlettend gevolgd. Met behulp van Reinier van Dantzig en Marijn Bosman, die hebben gestreden in de raad, en de overige betrokkenen is dit mooie resultaat behaald. Wij zijn heel erg blij met het toekennen van de volledige subsidie en komen graag weer langs wanneer Het Schip weer open is.”

Kortom een prachtig resultaat behaald door samenwerking op verschillende fronten en verschillende niveaus. Een resultaat waar D66 trots op mag zijn maar bovenal een resultaat waarvan de Amsterdamse cultuur heel veel plezier aan gaat beleven!