Optreden tegen dark stores flitsbezorgers

Bij de Stadsdeelcommissievergadering van 30 november 2021 hebben bewoners aangegeven dat de bezorgers en magazijnen van de flitsbezorgers, ook wel ‘dark stores’ genoemd, voor flinke overlast kunnen zorgen. Bewoners van de Fagelstraat gaven aan dat er een constante stroom van mensen en goederen gaande is en dat mensen zich ook erg onveilig voelen, mede door de aanwezigheid van deze dark stores en bijkomende bedrijvigheid.

Onze dagelijks bestuurder Melanie van der Horst heeft hierop direct actie ondernomen en naar het bestemmingsplan gekeken van, in dit geval, het pand in de Fagelstraat. De gemeente is van mening dit soort ondernemingen niet thuishoren in een pand in een woonwijk. Ook is er een onderzoek gestart naar andere winkelpunten (de dark stores) in West om te kijken of deze binnen het bestemmingsplan passen.

Deze actie heeft veel aandacht gegenereerd, ook door landelijke nieuwsbladen. Voornamelijk door het unicum dat is gecreëerd. Amsterdam West is als eerste zowel binnen Amsterdam als in Nederland die optreedt tegen de dark stores. De centrale stad wacht nog op de uitslag van een onderzoek naar de overlast van deze flitsbezorgers.
Het is een goed teken dat Amsterdam West hiertegen optreedt omdat woonwijken zijn bedoeld om in te wonen, niet om omgetoverd te worden naar een laad- en losplek voor winkelmagazijnen.

Zie ook: het Financieel Dagblad, Parool, AT5  (2e artikel) & de Volkskrant