Onderzoek naar tijdelijke woningen studenten en starters

Beeld: D66


De wooncrisis raakt iedereen. Zeker ook de studenten en starters. D66 wil dat deze groep een extra zet krijgt in Amsterdam West om zo hun wooncarrière te starten. Daarom heeft D66, tijdens de stadsdeelcommissie vergadering van 15 februari jl., bij monde van Hans Mol een motie ingediend om te onderzoeken of, waar en onder welke voorwaarden er tijdelijke woningen voor studenten en starters gebouwd kunnen worden.

In de motie is aangegeven dat wij het dagelijks bestuur vragen te onderzoeken naar mogelijkheden van tijdelijke woningen. Uiteraard willen wij vaste woningen voor deze doelgroep maar dat kost veel tijd. Tijd die deze doelgroep vaak niet heeft omdat zij nu studeren en nu hun wooncarrière starten, niet over tien jaar. Daarom heeft D66, in dit specifieke advies, opgeroepen naar tijdelijke woningen te kijken zodat er snel gebouwd kan worden.
 
Gelukkig vonden de andere partijen dat ook en is ons advies unaniem aangenomen. Het dagelijks bestuur heeft aangegeven dat zij o.a. naar de locaties die opgenomen in het advies gaan onderzoeken maar ook zeker gaan kijken naar overige mogelijkheden.
 
Een mooie eerste stap en hopelijk lijdt dit tot de oplevering van woningen voor studenten en starters!