Budget voor opknapbeurt van Limburg Stirumstraat

Op initiatief van D66 hebben de stadsdeelcommissieleden met een aantal bewoners rondom het Westerpark (Staatsliedenbuurt) een online-videogesprek georganiseerd om te peilen welke onderwerpen er spelen. Charles Vaneker van D66 Amsterdam West en de andere fracties hebben met de input daarvan een ongevraagd advies naar het Dagelijks Bestuur van
Amsterdam West uitgebracht over de twee thema’s die door de bewoners zijn aangedragen: diversiteit en de leefbaarheid in de Staatsliedenbuurt.

Uitstraling winkelstraten en leefbaarheid in de Staatsliedenbuurt
In de discussie kwam naar voren dat er geen goede balans is tussen winkel- en horeca-aanbod in de Staatsliedenbuurt. Daarnaast werd er geconstateerd dat de winkelstraten – Van Limburg Stirumstraat en Tweede Nassaustraat – toe zijn aan een opknapbuurt. De gevels zijn niet onderhouden en de straten geven geen frisse aanblik. Het is niet de eerste keer dat er vragen worden gesteld in de stadsdeelcommissievergaderingen door de verschillende politieke partij fracties over deze straten. De buurtbewoners gaven ook aan dat de leefbaarheid van de buurt in het geding is door voornamelijk de afvalproblematiek.

De adviezen
Het Dagelijks Bestuur werd gevraagd om budget te alloceren voor de genoemde winkelstraten /openbare ruimte een opknapbuurt te geven en met betrokken buurtbewoners en winkeliers in overleg te gaan voor een plan van aanpak. Daarnaast was het advies om op korte termijn de leefbaarheid verbeteren door het gericht aanpakken van de afvalproblematiek op de aangegeven plekken. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om het advies gedeeltelijk over te nemen in de gebiedsplannen, omdat deels het gevraagde budget al uit de stedelijke onderhoudsbudgetten
bekostigd kan worden. De urgentie voor het opknappen van de winkelstraat is bij het dagelijks bestuur bekend en is bij de verantwoordelijke gebiedsmakelaar neergelegd, die ook de winkeliers zal betrekken.