Bruisende winkelstraten in West!

Bruisende winkelgebieden zijn cruciaal voor de leefbaarheid in de stad. Een goede winkelstraat zorgt voor sociale veiligheid, cohesie en misschien wel het belangrijkste: gezelligheid!

In Amsterdam-West hebben we vele winkelstraten waar jullie -hopelijk- vaak langskomen om wat te kopen. Afgelopen jaren zien we dat de straten van karakter veranderen: het winkelaanbod wordt anders… bijvoorbeeld De Clerqstraat is nu meer een foodstraat geworden.

Is dat verkeerd?

Nou nee, want je zag dat de traditionele winkels daar steeds meer verdwenen en er leegstand voor in de plaats kwam. Gelukkig is dat ingevuld door ander soort ondernemingen.

In West heeft iedere winkelgebied zijn eigen identiteit, wat belangrijk is om klanten in de buurt aan te trekken en te behouden. Goede winkelstraten hebben een actieve ondernemersvereniging en zijn vaak aangesloten bij een BIZ (BedrijfsInvesteringsZone). In deze BIZ investeren ondernemers en eigenaren samen in de kwaliteit van de omgeving. Het stadsdeel helpt bij het opzetten en onderhouden van deze BIZ (in West zijn er nu 9 Biz’en).

Voor D66 Amsterdam-West is het heel belangrijk dat de bestaande winkelstraten levendig en bruisend zijn. Diversiteit in winkelaanbod en goede samenwerking tussen de ondernemers
onderling en met de gemeente zijn hiervoor key!

Begin januari werden Erik Schmit (raadslid Amsterdam) en ondergetekende benaderd door een ondernemer op de Bos en Lommerweg. Tijdens ons werkbezoek gaf Badr -al 10 jaar eigenaar van een boulangerie- aan dat hij zich zorgen maakt over de teruggang van het gebied en de BIZ die afgelopen jaar opgeheven is. De afgelopen jaren is er wel wat veranderd in het winkelgebied Bos en Lommer met het verplaatsen en opheffen van de markt, vertrek van winkels, minder divers winkelaanbod en zelfs leegstand.

Erik en ik hebben toegezegd om Badr en zijn collega’s te ondersteunen. En samen met Ruud van Buren heb ik in de Stadsdeelcommissievergadering West vragen hierover vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur. Onze bestuurder Thomas Hermans is direct aan de slag gegaan en heeft een nieuwe winkelstraatmanager aangesteld die de ondernemers zal ondersteunen om het winkelgebied stap voor stap weer bruisend te krijgen.

Praat mee over de winkelstraten in West! Kom naar het politieke café!

Hans Mol
Stadsdeelcommissielid Amsterdam-West