Will-Jan Jacobs

Beeld: Will-Jan

Will-Jan is sinds 2023 voorzitter van het bestuur van Amsterdam West. Hij zit sinds 2021 in het bestuur.

Amsterdam West heeft mij gevormd in mijn volwassen bestaan. Dit buurtje is waar ik zo’n 9 jaar geleden kwam wonen als bleue Brabantse student op het Surinameplein, waar ik wonend in de Kolenkit startte met mijn eerste job en waar ik enkele maanden geleden mijn eerste eigen huisje bemachtigde in de Baarsjes. En hoewel West natuurlijk het mooiste stadsdeel ter wereld is, zie ik ook hier veel wat verbeterd kan worden. Samen met mijn mede-D66’ers zet ik mij daarom actief in voor een leefbare buurt met kansengelijkheid. Een stadsdeel waar iedereen zich welkom voelt, nu en nog meer in de toekomst.