Iris Weerdenburg

Beeld: Iris

Iris is sinds 2022 voorzitter van het bestuur in Amsterdam West. Zij zit sinds 2021 in het bestuur.

Nog voordat ik officieel in West woonde, had ik mij al gekandideerd voor de functie van penningmeester in het bestuur van D66 Amsterdam-West. Deels om in mijn nieuwe (oude) buurt mensen te leren kennen, maar vooral omdat ik graag mijn steentje bijdraag. Voor D66 in het algemeen ligt wat mij betreft een zeer belangrijke rol weggelegd als verbindende partij in een tijd van polarisatie en maatschappelijke onrust. In Amsterdam-West zie ik daarnaast ook lokale uitdagingen waar ik mijn bijdrage aan wil leven, zoals het woningtekort, verduurzaming, verkeersveiligheid en kansengelijkheid. In mijn functie als voorzitter hoop ik actief bij te kunnen dragen aan een levendige vereniging en een brug te slaan tussen de politiek en onze leden.