Anouk Stiphout

Beeld: Anouk

Anouk is sinds 2023 secretaris in het bestuur in Amsterdam West.

Al bijna 10 jaar woon ik in Amsterdam-West. Ik woon er met veel plezier; er zijn talloze restaurants, cafés en winkels. De diversiteit aan culturen, de levendige sfeer en het groene karakter hebben mij altijd aangetrokken. Ik voel mij hier echt thuis.

Ik ben afgestudeerd in de Culturele Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werk momenteel als docent aardrijkskunde op een middelbare school in Amsterdam-Oost. Geografie is niet alleen mijn passie maar ook mijn werk. Ik vertel mijn leerlingen met liefde alles over migratie, klimaatverandering, verschillen tussen arm en rijk en geologische processen. Ik zit echt op mijn plek in het onderwijs.

Ik ken het onderwijs dus goed en ik zie ook de uitdagingen die er momenteel spelen. Het lerarentekort, werkdruk, kansenongelijkheid, profilering van het vmbo zijn voorbeelden hiervan. Ik sta ook helemaal achter de plannen die D66 heeft voor het middelbaar onderwijs.

Door mij actief in te zetten voor D66 kan ik mijn steentje bijdragen aan het verbeteren van de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat D66 Amsterdam-West een belangrijke bijdrage kan leveren aan het politieke debat in onze stad. Als secretaris hoop ik een brug te slaan tussen de afdeling en de inwoners van Amsterdam-West. Door te luisteren naar de behoeften van onze inwoners hoop ik dat we het beleid goed afstemmen op de praktijk.