Algemene deelafdelingsvergadering (adv)

Woensdag 27 maart vindt de volgende algemene deelafdelingsvergadering (adv) van D66 Amsterdam-West plaats. De adv start om 20.00u bij MidWest (Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam).

De agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen adv 19 oktober 2023 (bijlage I)  
4. Campagne-update
5. Resultaat 2023 & Begroting 2024
6. Update fractie (door Ruud van Buren)
7. Update Dagelijks Bestuur West (door Thomas Hermans)
8. Afsluiting

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.