Een veilig Amsterdam voor Iedereen

Op 26 oktober 2021 hebben de D66 leden van de stadsdelen Nieuw-West en Zuid-Oost de handen in elkaar geslagen en een virtuele bijeenkomst georganiseerd over het thema veiligheid.

Op 26 oktober 2021 hebben de D66 leden van de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost de handen in elkaar geslagen en een virtuele bijeenkomst georganiseerd over het thema veiligheid. Bij dit event hebben zowel de leden van D66 als niet betrokkenen bij de partij deelgenomen.

Veiligheid is een containerbegrip en omvat vele vormen. Daarom hebben wij de aandacht bij deze bijeenkomst toegespitst op de vragen hoe de bewoners van onze stadsdelen veiligheid ervaren en welke betekenis zij daaraan geven. Uit de verhalen van de sprekers is gebleken dat veiligheid heel divers wordt geïnterpreteerd. Terwijl het voor de ene bewoner belangrijk is om als homostel veilig hand in hand over straat te kunnen lopen, vindt de andere geweld door jongeren angstaanjagend. Wat vooral in het oog sprong, waren de verhalen over de ontplooide initiatieven om veiligheid te bevorderen.
Vele van de bewoners blijken zelf maatschappelijke projecten te ondernemen ter preventie en aanpak van onveiligheid.

Bijvoorbeeld, een van de sprekers vertelde over hoe zij zich inzet voor de aanpak van huiselijk geweld. Het zou zijn begonnen met haar eigen ondervindingen van geweld en het gevoel dat ‘er geen scheiding is tussen veilig thuis en veilig buiten’. Toen heeft zij besloten aan de slag te gaan als vrijwilliger bij een organisatie die het thema huiselijk geweld binnen diverse gemeenschappen bespreekbaar maakt en preventief optreedt door middel van informatievoorziening en educatieve projecten. De spreker constateert toename in het aantal gevallen van huiselijk geweld als gevolg van de coronapandemie en daarom organiseert zij, samen met andere vrijwilligers, ‘dialoogwandelingen’ in de kwetsbare buurten.

Een andere spreker ziet sport als een geschikt platform om jongeren te bereiken en hen van het verkeerde pad af te houden. Samen met zijn zoon organiseert hij voetbaltoernooien met een specifiek thema, zoals zinloos geweld, dat door de jongeren zelf wordt geselecteerd. ‘Tijdens deze toernooien wordt gepraat, samen gegeten en contacten worden gelegd.’ Ook deze spreker merkt op dat door de beperkende coronamaatregelen de spanning tussen de jongeren is toegenomen. Vooral veel meisjes zouden zijn verhard in het gedrag en ‘hun mannetje willen staan’. De grootste uitdaging is, volgens deze spreker, het creëren en opbouwen van een vertrouwensband met de jongeren.

Over Paarse Vrijdag weten inmiddels velen van ons. Jaarlijks, op de tweede vrijdag van december, dragen duizenden scholieren paars om diversiteit te vieren en zich uit te spreken tegen seksuele discriminatie binnen hun scholen. Maar hoe dit event impact heeft op individueel niveau, vertelde onze derde spreker. Een COC- presentatie die tijdens een Paarse Vrijdag op zijn middelbare school is gehouden, zou deze spreker aangemoedigd hebben en het vertrouwen hebben gegeven om uit de kast te komen. Nu draagt hij zelf bij aan de Paarse Vrijdag evenementen en deelt gadgets, posters en lesmaterialen binnen de scholen om zodoende het bewustzijn van de leerlingen te vergroten over seksuele diversiteit. Hij vertelt met trost dat, mede door dit soort acties, een aantal jongeren het gedurfd heeft om uit de kast te komen. ‘Paarse Vrijdag is nodig.’

Aan het einde van de bijeenkomst luidde de conclusie dat het onveiligheidsgevoel, in verschillende vormen, breed heerst bij de bewoners van de stadsdelen. Het is ook duidelijk geworden dat de beperkende coronamaatregelen het veiligheidsgevoel van de bewoners negatief hebben beïnvloed. Echter, de maatschappelijke projecten die op eigen initiatief van de bewoners worden ondernomen zijn zeer hoopgevend. Het is nu aan de D66 leden om lessen te trekken uit deze verhalen en hier concreet invulling aan te geven. Het is in ieder geval duidelijk dat een reeks van zulke bijeenkomsten moet worden georganiseerd, niet alleen om te blijven luisteren naar de bewoners, maar ook om van hun maatschappelijke initiatieven te leren voor de toekomst van onze stadsdelen.