Doorrijverbod Sloterweg eerder ingevoerd

Om meer verkeersongevallen te voorkomen, heeft D66 bestuurder Nazmi Türkkol namens het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West laten weten dat per 1 juli een doorrijverbod (“knip”) op de Sloterweg in te voeren, nabij de kruising met de Ditlaar. De knip geldt voor alle auto’s en motoren, uitgezonderd hulpdiensten en openbaar vervoer. Fietsen en bromfietsers mogen doorrijden.

Sloterweg veiliger

De grote en steeds verder toenemende verkeersdrukte op de Sloterweg en de Sloterbrug zijn a tijden een groot probleem voor Sloten en omgeving. De Sloterweg is geschikt voor maximaal 6.000 motorvoertuigen per dag, maar het daadwerkelijk aantal gebruikers per dag is vele malen hoger. Vooral voor fietsers is de weg erg gevaarlijk. In 2022 is de maximale snelheid verlaagd van 50 naar 30 km/uur. Dit zorgde voor een vermindering van ongeveer 15.000 motorvoertuigen per dag naar ongeveer 9.000 motorvoertuigen per dag. Om het aantal weggebruikers verder te verlagen werkt de gemeente Amsterdam aan de invoering van knips op de Sloterweg-West en de Laan van Vlaanderen. De knip nabij de kruising met de Ditlaar wordt nu versneld ingevoerd.


Nazmi zei tijdens de commissievergadering dat het dagelijks bestuur dit historische besluit voor Sloten heeft genomen “omdat hier in de afgelopen periode bijna wel iedere maand een ongeluk plaatsvond met een kind en een fiets. Landelijk neemt het aantal dodelijke ongelukken van fietsers als verkeersslachtoffers toe. Ik vond het niet langer verantwoord om langer te wachten op de intelligente toegang.”


Het doorrijverbod wordt aangegeven met borden en digitaal gehandhaafd met een camera. De knip geldt ook voor direct omwonenden en ondernemers. Voor hen zal de knip van tijdelijke aard zijn. Direct omwonenden en ondernemers aan de Sloterweg kunnen eind 2023 een ontheffing aanvragen. Daarmee kunnen zij de knip passeren. Zij krijgen dan een digitale toegang op basis van kentekenherkenning.