Ronald Mauer | Stadsdeelbestuurder

Beeld: eigen beeld

Over Ronald

Al tijdens mijn studie in Groningen (als student sociologie) was ik maatschappelijk betrokken en politiek actief bij de Studentenvakbond Gsb. De nadruk lag op solidariteit en minder op vrijheid en democratie, en eenmaal in Amsterdam was ik een tijdje medewerker van wethouder Wolffensperger van D66, en leerde daar dat vrijheid, democratie en een sociaal gezicht elkaar niet hoefde te bijten. Pas in 1996 werd ik lid van D66, en werd eerst actief in het bestuur van Amsterdam, en daarna politiek actief in een stadsdeel waar echt het verschil kan worden gemaakt.

Ik ben begonnen als raadslid in Osdorp in een tijd dat D66 op haar retour was, met als dieptepunt 2006, 1 zetel in Osdorp, en niets in de andere stadsdelen. In 2010 als logisch vervolg bestuurder van het stadsdeel, een mooie tijd waaraan nu waarschijnlijk een eind komt, met goeie herinneringen aan 25 nieuwe scholen, een nieuw Calandlyceum, veel nieuwbouwprojecten, de Tuinen van West, de Topsportseries, tal van culturele initiatieven. In de laatste periode was D66 niet meer in de stadsdeelcommissie vertegenwoordigd, dat mag niet opnieuw gebeuren. Daarom sta ik als achtervang op een ‘onverkiesbare plek’ op de lijst voor de stadsdeelcommissie.

Lievelingsplek in
Nieuw-West

Natuurlijk een rondje Sloterplas, maar er zijn veel mooie en interessante plekken, de pleinen, het dorp Sloten, de Fruittuin, de bomenlaan van de Eliasstraat, en natuurlijk m’n eigen straat de Noorderakerweg.

Welke kansen zie jij voor het stadsdeel?

Enorm veel kansen, omdat er ontzettend veel talent is, veel plekken om te bouwen, veel groen, heel veel kansen voor duurzaamheid, heel veel kansen voor cultuur, op pleinen, in Sloterdijk en aan de Sloterplas.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Het stadsdeel heeft te maken met een wooncrisis, een klimaatcrisis en een ‘kansencrisis’, dus het zorgen voor de woonbehoefte voor verschillende mensen, vooral ook de middengroepen en de essentiële beroepen, maar zonder de bewoners die er nu wonen te verdringen. Het stadsdeel duurzaam verbeteren, door zonnepanelen, inkoop van zonne-energie, isoleren, en initiatieven van bewoners honoreren. En zoveel mogelijk jongeren de juiste opleiding geven, van de straat halen en proberen ze te interesseren voor sport en kunst en cultuur