Baltus van Laatum | Secretaris bestuur

Beeld: eigen beeld

Rol secretaris

Het bestuurslid secretaris zorgt voor het organiseren en notuleren van de algemene deelafdelingsvergadering, notuleert de bestuursvergaderingen en draagt zorg voor de administratie van de vereniging.

Over Baltus

Mijn naam is Baltus van Laatum en in oktober 2023 op de algemene deelvergadering van de deelafdeling Amsterdam Nieuw West verkozen tot secretaris. Ik ben 63 jaar en geboren en getogen in Amsterdam Zuid. Vanaf 1995 woon ik met mijn vrouw in Nieuw Sloten. Samen hebben we een zoon en dochter die beiden in Amsterdam West wonen. Al meer dan veertig jaar roei ik elke zondag op de Amstel in Amsterdam Oost bij rv Willem III. Sinds 2008 werk ik op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs van Amsterdam, als mentor en docent natuurkunde en wiskunde. Sinds drie jaar ben ik verbonden aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam West. Ik stemde altijd al D66 maar in 2021 ben ik lid geworden. Kort daarna heb ik me heb aangesloten bij de thema afdeling onderwijs. Begin oktober vroeg Atti Wang (voorzitter van de afdeling Amsterdam) of ik me wilde inzetten voor het bestuur van de deelafdeling Amsterdam Nieuw West. Het antwoord laat zich raden. Samen met de andere bestuursleden zullen we ons inzetten voor de deelafdeling Amsterdam Nieuw West. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van onze plannen.

Graag komen we met u in contact. Mocht u vragen of opmerkingen hebben of iets anders met ons willen delen stuur dan een bericht naar [email protected] Ik beloof snel na ontvangst contact met u op te nemen.