Renée de Zwart | Lid stadsdeelcommissie Nieuw-West

Beeld: eigen beeld

Over Renée

Na een paar jaar in Amsterdam-Zuid te hebben gewoond woon ik alweer 29 jaar in stadsdeel Nieuw-West. Mijn kinderen zijn hier opgegroeid, ik heb de buurt en de mensen leren kennen, vrienden gemaakt en ben actief betrokken geraakt bij het stadsdeel. In Nieuw-West ben ik geworteld.

Inmiddels houd ik mij al meer dan twintig jaar bezig met vrouwen en veiligheid. Als bestuurslid, vrijwilliger en soms als publicist hoor, zie en weet ik veel van wat zich in ons stadsdeel afspeelt. Helaas is dat niet altijd om even vrolijk van te worden. Vijftien jaar ben ik actief geweest bij een vrouwenorganisatie in Nieuw-West en in die tijd ben ik tegen de grenzen aangelopen van wat er allemaal mogelijk is voor vrouwen en hun kinderen. Maar ik weet dat er ruimte is voor meer.
Om die grenzen te verleggen heb ik besloten lid te worden van D66. Het is een partij die zich blijft vernieuwen, een frisse blik heeft en zich hard maakt voor vrijheid, mensenrechten, klimaat, wonen en gelijke kansen. Daarom is het nu tijd voor de volgende stap. Ik wil vanuit het sociaalliberale gedachtegoed met mijn ruime ervaring en kennis direct en gericht bijdragen aan de (groene) welvaart en het welzijn van mijn stadsdeel.

Plannen
The Amsterdam City Guide was stadsdeel Nieuw -West “vergeten” te vermelden. Ik wil dat stadsdeel Nieuw-West nooit meer vergeten wordt en het stadsdeel op de kaart zetten. Stadsdeel Nieuw-West is een groot stadsdeel met 164.000 relatief veel jonge bewoners en dat vraagt om een aangepast specifiek beleid. De stadsdeelcommissie-leden zijn gekozen als oren en ogen van het stadsdeel. De adviezen van de stadsdeelcommissie moeten daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Samen staan we sterker.

Er is een groeiende tweedeling in de samenleving langs meerdere facetten van die samenleving zoals: kansrijk-kansarm, hoogopgeleid-laagopgeleid, arm-rijk, ruim behuisd-klein behuisd, gezond-ongezond, hoge-lage levensverwachting, polarisatie tussen verschillende bevolkingsgroepen, etc. Die tweedeling laat ook in Amsterdam zijn lelijke gezicht zien. Ik wil mij inzetten voor gelijke kansen voor iedereen, voor (creatieve) initiatieven van onderop die bijvoorbeeld in het gat springen dat de overheid laat vallen. Naast kansengelijkheid (dus vooral ook onderwijs) wil ik ook graag mensenrechten en veiligheid hoog op de agenda zetten. Gelijke kansen en gelijke rechten brengen welvaart en vergroten het welzijn. Dus de groeiende tweedeling in mijn stadsdeel een halt toe roepen.

Nieuw-West is een groot stadsdeel met een groeiende bevolking. Het is een uitdaging iedereen goed te huisvesten, het verkeer in goede banen te leiden, zoveel mogelijk groen te behouden en op een nieuwe manier aan te planten. Kortom om het stadsdeel leefbaar te houden, te zorgen dat we elkaar niet in de weg zitten en samen te werken aan de groene welvaart en welzijn voor iedereen in het stadsdeel. Dus door groen, recreatie, ontspanning, buurtinitiatieven, een mix van werk, wonen en voorzieningen het woonplezier in Nieuw-West vergroten.