Danillo Janssen – kandidaat SDC

Beeld: eigen foto

Over Danillo

Wat leuk dat je mijn pagina bezoekt, veel leesplezier!

Al sinds kleins af aan hield ik ervan om iets voor een ander te kunnen betekenen. Niet voor niets ben ik hierom jarenlang actief geweest in allerlei overleg- en gespreksorganen. Zo was ik 6 jaar lang achtereenvolgend op de middelbare school naar voren geschoven als klassenvertegenwoordiger, waar ik alledaagse ongemakken waartegen leerlingen aanliepen heb aangekaart en aangepakt. Ik groeide uit tot een verbindende factor tussen alle verschillende jaarlagen en onderhield een uitgebreid netwerk om beter op de hoogte te zijn van wat er onder leerlingen leefde. Mijn talloze inspanningen voor mijn middelbare school bleven niet onopgemerkt. Tijdens de verkiezingen van de Medezeggenschapsraad in mijn examenjaar ontving ik een overweldigend aantal stemmen vanuit alle leerlingen van het St. Nicolaaslyceum om hen in dit orgaan te vertegenwoordigen. In de loop der jaren leerde ik hoe belangrijk het is om naar anderen te luisteren. Deze vaardigheid heb ik 3 jaar lang mogen perfectioneren in de studentenpanel van mijn studie op de UvA.

Op mijn middelbare school heb ik ook uiteenlopende maatschappelijk functies mogen vervullen. Zo werd ik aangewezen om de allereerste Paarse Vrijdag editie op onze school te organiseren. Deze actiedag heeft tot doel om de bewustwording en tolerantie van seksuele- en genderdiversiteit te bevorderen. Bovendien was ik als ambassadeur van Edukans afgereisd naar Ethiopië om me te verdiepen in de kracht van onderwijs, een ervaring die mij altijd bij zal blijven. Ik geloof dat iedereen, ongeacht achtergrond of leeftijd, de kans verdient om zich verder te ontwikkelen. Onderwijs heb ik daarom hoog in het vaandel staan.

Tijdens mijn bachelor aan de UvA kon ik het maar niet laten om me in te spannen voor andere urgente zaken. Zodoende was ik actief bij twee studentenadviesbureaus. Bij het ene adviesbureau heb ik een halfjaar een anti-racisme organisatie bijgestaan en bij het ander heb ik 8 maanden lang een strategie mogen uitwerken voor een van ’s werelds grootste natuurbeschermingsorganisaties. Het is geen verrassing dat ik pleit voor een zo groen mogelijk stadsdeel, waar genoeg plek is voor zoveel mogelijk duurzame woningen.

Amsterdam staat voor een enorme woon-, klimaat- en kansencrisis. Hoewel mijn aandacht vooral uit zal gaan om deze crises vol passie te lijf te gaan, zal ik nooit de lokale problematiek uit het oog verliezen. Ik streef ernaar om de veiligheid van ons stadsdeel te waarborgen en waar nodig op te schalen, de straten schoner te maken en inwoners een stem te geven. Niet iedereen voelt zich namelijk gehoord. Daar moeten we wat aan doen, zonder dat bureaucratie (iets waar ik een grote afkeer van heb) ons in de weg staat. Mijn doel is uiteindelijk om nog meer inwoners een podium te bieden, zodat ook zij hun visie voor dit stadsdeel kenbaar kunnen maken. Help jij mij om dit mogelijk te maken?