Nazmi Türkkol | Dagelijks Bestuurder

Beeld: Eigen beeld

Wat doet de dagelijks bestuurder?

Het college van burgermeester en wethouders moet regelmatig besluiten nemen of plannen maken die over de stadsdelen gaan. Denk aan de inrichting van openbare ruimte, werkzaamheden of andere lokale zaken. Hiervoor moeten zij advies vragen aan het dagelijks bestuur van het betreffende stadsdeel. Het dagelijks bestuur krijgt namelijk regelmatig een rol in de uitvoering van zo’n plan.

Het dagelijks bestuur legt op hun beurt weer alle adviesaanvragen voor aan de stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissie beslist vervolgens waarover advies wordt uitgebracht.

Over Nazmi

Nazmi Türkkol is een geboren Amsterdammer, 29 jaar sociaal advocaat en vader van een zoon van 18 jaar oud. Na een korte invalsbuurt als gemeenteraadslid is hij op 22 juni 2022 door het college van burgemeester en wethouders benoemd als dagelijks bestuurder van Stadsdeel Nieuw-West. Nazmi gaat zich actief inzetten om de bewoners van Stadsdeel Nieuw-West trotser te laten worden op hun eigen stadsdeel. Stadsdeel Nieuw-West is het grootste en het groenste stadsdeel van Amsterdam. En hopelijk straks ook de schoonste stadsdeel van Amsterdam. Hierbij is het voor Nazmi van groot belang dat bewoners en ondernemers actief worden meegenomen in het gebiedsgericht werken met hotspots. Komende jaren zal er nog veel gebouwd worden in Nieuw-West en daarbij moeten de overige voorzieningen meegroeien. Omdat we een achterstand hebben in het planten van nieuwe bomen als vervanging voor alle gekapte bomen wil hij hoge prioriteit geven hieraan en de achterstanden zo spoedig mogelijk wegwerken.

Dossiers

Nazmi richt zich binnen het dagelijks bestuur van Amsterdam Nieuw-West op de volgende onderwerpen:

– Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
– Openbare Ruimte en Groen.
– Afval en Reiniging
– Milieu en Grondstoffen
– Dierenwelzijn
– Water
– ICT en Digitale Stad
– Dienstverlening.

Contactinformatie