Sabine Schipper

Beeld: Ronald van den Heerik

Motivatie

  • 40 jaar
  • Dordrecht
  • Zwijndrecht
  • Zij/haar

Begin jaren ’80 stond mijn wieg in een fijn (t)huis aan de Juliana van Stolbergstraat. Een straat in het oude centrum van Zwijndrecht. Ik ben meerdere keren verhuisd, maar nooit buiten de gemeentegrenzen. Nu woon ik hier met mijn eigen gezin. Zwijndrecht past me. Ik ben hier thuis. De mensen, de mentaliteit, het verenigingsleven, de voorzieningen, de drukte wanneer je wilt en de natuur wanneer je daar behoefte aan hebt. Het is een mooie plek om op te groeien, te wonen en te ondernemen. Daar wil ik graag iets voor terug doen. Terug doen voor gemeente waar mijn wieg heeft gestaan, waar ik ben opgegroeid en waar ik nu met veel plezier met mijn eigen gezin woon. Want ik zie ook dat Zwijndrecht uitdagingen kent. Op het gebied van (gezondheids)zorg, armoede, duurzaamheid, enzovoorts. Als raadslid kan ik op een manier die bij past hier iets voor betekenen. Dat doe ik nu al acht jaar met heel veel passie en toewijding.

Lievelingsplek in Zwijndrecht?

De Hooge Nesse. een stukje ruige natuur in onze gemeente. Een heerlijke plek om te wandelen en te genieten van bomen, planten en dieren.

Welke kansen zie jij voor Zwijndrecht?

Zwijndrecht is een mooie plek om op te groeien, te wonen en te ondernemen. Maar Zwijndrecht kent ook uitdagingen: kinderen in de jeugdzorg, inwoners die niet zichtbaar zichzelf kunnen zijn, armoede, te weinig woningen, maar ook een versteende leefomgeving, en een communicatie vanuit het gemeentehuis die beter moet. Ik weet zeker dat daar kansen liggen. D66 wil dat Zwijndrecht een gemeente is die de uitdagingen aankan. Waar inwoners veerkrachtig zijn, waar duurzaamheid en groen centraal staan en waar iedereen prettig kan opgroeien, wonen en werken. Een gemeente waar iedereen een mooie toekomst heeft.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Betere communicatie en participatie vanuit de gemeente met inwoners. De gemeente moet inwoners betrekken vanaf het moment dat er sprake is verandering in hun leefomgeving. Ook de ondersteuning van dorpsraad in Heerjansdam, de wijkplatforms in Zwijndrecht, de seniorenraad, jongerendraad en de inwonersadviesraad sociaal moet verankerd worden.

In Zwijndrecht moet iedereen zichtbaar zichzelf kunnen zijn, dat is nu jammer genoeg nog niet het geval. Voor onze Grondwet is immers iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas waarheid als we er naar leven. Als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Thuis, op straat, op school en op het werk. Door grenzen te stellen en ons uit te spreken. Door barrières weg te nemen en springplanken te bieden. Naar een open, vrije samenleving met échte kansen voor iedereen. Daarom is D66 voorstander van de ontwikkeling van beleid ter acceptatie en emancipatie van minderheden, zoals de LHBTQI+ inwoners.

De invoering van een sport- en cultuurpas zodat sport en cultuur voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen omdat het leuk en leerzaam is, maar ook omdat het goed is voor je (mentale) gezondheid. Met de pas kunnen alle inwoners van de gemeente Zwijndrecht gratis sport-, kunst- en cultuuractiviteiten proberen bij aangesloten clubs en verenigingen. Smaakt het naar meer? Dan kunnen inwoners lid te worden. Volwassenen die om financiële redenen geen lid kunnen worden, ondersteunen we bij hun lidmaatschap. Kinderen brengen we in contact met Stichting Leergeld, zodat financiën geen drempel zijn om mee te kunnen doen.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor mij vrijheid. De vrijheid om zélf keuzes te kunnen maken over je eigen lijf en leven, mét hulp en ondersteuning wanneer je dat nodig hebt. Want D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Wat is je favoriete boek?

Ik heb geen favoriet boek, dan doe ik heel veel boeken te kort. Op dit moment lees ik veel boeken waar het leven van vroeger centraal staat, geschreven en gezien door ‘normale’ mensen uit die tijd. Bijvoorbeeld boeken over oud-Zwijndrecht die ons laten zien hoe onze gemeente vroeger een dorp was en The Islandman (An t Oileánach) van Tomas O’Crohan over Great Blasked Island in Ierland.

Laatst bezochte culturele event?

De expositie ‘In het licht van Cuyp in het Dordrechts Museum een paar weken geleden. Een prachtige expositie van Dordrechts beroemdste schilder Aelbert Cuyp, waar overigens op meerdere schilderijen stukjes van Zwijndrecht te zien zijn. Een aanrader!