Ondernemend Zundert

Zundert bruist eindelijk weer van de energie en dat willen we graag zo houden. Om die energie positief te laten stromen zetten we in op gelijke kansen voor organisaties, winkeliers, verenigingen en inwoners.

Onze standpunten op hoofdlijnen binnen het thema Ondernemend Zundert.

  • Gemeente als etalage voor ondernemers van lokaal product.
  • Minder leegstand door middel van creatieve en duurzame oplossingen.
  • Aantrekkingskracht van dorpskernen voor bedrijven verhogen.

Gemeente als etalage voor ondernemers van lokaal product.

Wij zijn als gemeente Zundert trots op alles wat in onze mooie gemeente geproduceerd wordt. Daarom zien wij de dorpskernen en ontsluitingen als perfecte gelegenheid om bezoekers te laten zien wat we allemaal kunnen produceren in Zundert. Om de lokale trots krachtig uit te dragen zijn wij nog steeds voorstander van de introductie van het ‘Made in Zundert’ merk om lokale diensten en producten nader uit te dragen.
De gemeente Zundert heeft in onze beleving een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzame oplossingen. Daarom zou de gemeente zich voorop moeten willen stellen om duurzame oplossingen te introduceren. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Minder leegstand door middel van creatieve en duurzame oplossingen.

In toenemende mate ziet D66 leegstand in de dorpskernen. D66 pleit ervoor om in samenspraak met ondernemers de leegstand op te heffen door het faciliteren van start ups, creatieve projecten, ateliers, workshops, galerie mogelijkheden en waar mogelijk huisvesting.

Aantrekkingskracht van dorpskernen voor bedrijven verhogen.

Met de toenemende goede logistieke ontsluiting van de dorpskernen denkt D66 dat de gemeente Zundert aantrekkelijker moet worden voor bedrijven. Alles moet erop gericht zijn om het ondernemersklimaat in dorpen verder te verbeteren, zoals het doortrekken van de randweg Zundert en de ontwikkeling starten van een randweg Rijsbergen. De komende periode willen we een onderzoek starten naar de mogelijkheden om de dorpskern van Rijsbergen te gaan ontlasten voor doorgaand verkeer. Deze ambitie gaat verder dan alleen de gemeenteraad, daarom willen wij komende raadsperiode de lobby in Den Bosch starten voor deze ontwikkeling aangezien de N263 een provinciale weg betreft. De verbetering van het ondernemersklimaat gaat overigens hand in hand met leefbaarheid voor onze inwoners.

Het sociale netwerk van Zundert wordt nog altijd onderschat. Juist in tijden van een moeilijkheid zoals Corona, kan dit sociale netwerk van onkenbare waarde zijn. D66 Zundert wil verbinden in dit netwerk en stimuleert creatieve mogelijkheden.

“Benut het sociale netwerk van de gemeente Zundert om gezamenlijk verder te komen.”