Onduidelijkheid over de noodzaak nieuw bedrijventerrein

Bron Achterhoek nieuws
wo 27 jan 2021, 17:40
 
 
WINTERSWIJK –
 Door Clemens Bielen
Het college heeft op woensdag 27 januari de locatie ‘Misterweg’ aangewezen als voorkeurslocatie voor een nieuw aan te leggen bedrijventerrein. Er waren drie locaties in beeld: Het Elinksveld aan de Kottenseweg, de Misterweg en het Tuunterveld, aan de Rondweg-West. Er zijn drie locaties in beeld: Het Eelinksveld aan de Kottenseweg, de Misterweg en het Tuunterveld, aan de Rondweg-West. Daarmee zou een einde moeten komen aan een lange weg van verandering van inzichten over de locatie, maar voor velen is de kernvraag of er wel daadwerkelijk behoefte is aan 18 ha. grond. Wordt er niet te gemakkelijk een stap overgeslagen?


Wat betreft verantwoordelijk wethouder Inge Klein Gunnewiek is die vraag voldoende beantwoord: “In verschillende onderzoeken is aangetoond dat er in Winterswijk behoefte is aan extra ruimte voor bedrijvigheid. Daar moeten we op anticiperen. We willen niet dat bedrijven weggaan uit Winterswijk, omdat er hier geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn.”

Omwonenden van de aangewezen locaties zijn niet overtuigd van de deugdelijkheid van de uitkomst van het onderzoek. Zij zijn bang voor onnodige verloedering van het landschap. Een landschap waar nu nog reeën lopen en de witte reiger parmantig rondloopt.
Ook de politiek roert zich; er zijn meer vraagtekens bij dit dossier.
In deze krant heeft Tim Jonker, fractievoorzitter van Winterswijks Belang(WB), zijn voorkeur voor het terrein aan de Misterweg al uitgesproken. Dat komt hem op kritiek te staan van Loes ten Dolle (D66): “Ik vraag me af hoe je al op voorhand een standpunt kunt innemen zonder het onderzoek af te wachten. Met welke argumenten kun je dan je mening onderbouwen?”

Volgens ten Dolle zijn er stappen overgeslagen in het proces van besluitvorming: ”In de beleidsnota economie in 2017 werd gekeken naar een grensoverschrijdend dienstencentrum aan de Duitse grens bij Gaxel; ik vind het nergens meer terug. Waar is dat locatietraject gebleven? In 2018 volgde een behoefte-onderzoek, analyse en een plan om te kijken naar revitalisatie van bedrijfsterreinen. Ik mis wat stappen; we zitten nu al bij het locatie-onderzoek. We schrijven nu 2021 en er is inmiddels het een en ander gebeurd. Sommige wensen van bedrijven zijn misschien al ingewilligd of veranderd. Waar is de toegezegde monitoring gebleven?”

Transparantie van het behoefte-onderzoek
Het onderzoek is openbaar, maar de enquête, die aan de basis ligt van het onderzoek is niet openbaar. Vertrouwelijkheid is daarop van toepassing. Dat legt onder andere bij omwonenden wel een bom onder het vertrouwen dat in het onderzoek bestaat. Omwonenden van de diverse locaties vragen zich af of Winterswijk zich niet een te ruim jasje aanmeet. Zij wijzen op vrijkomend industrieterrein door de verhuizing van Winterwarm naar het DAV-terrein en nieuw bedrijfsterrein bij het station. Ook het terrein van de oude ijsbaan naast HSF-Logistics is vrijgekomen.
Ten Dolle: “Ik zou graag de vraagstelling bij het onderzoek willen weten. Elke ondernemer zal ‘ja’ antwoorden op de vraag of hij wil uitbreiden.” Verder vraagt zij zich af of de uitbreiding van Vrijetijdsmarkt Obelink onder de berekende 18 ha benodigde grond valt. “Er waren 4 grote spelers. HSF Logistics slokt de oude ijsbaan al op en Obelink komt op het Arrisveld.”
Volgens wethouder Klein Gunnewiek valt dat plan erbuiten: “De ontwikkeling van het logistiek centrum van Vrijetijdsmarkt Obelink op Arrisveld staat los van de zoektocht naar een uitbreidingslocatie voor de lokale bedrijven. De ontwikkeling gaat over de lange termijn, een periode van 20-30 jaar.”
De informatie over de belangrijke spelers en hoe de gevraagde ruimte wordt verantwoord, is niet openbaar.

Voldoen aan de normen
Zijn de huidige bedrijventerreinen volgens Klein Gunnewiek ‘bijna volledig bezet’, ten Dolle wil inzetten op inbreiding en revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen, en “dat mag best wat kosten.” Op dit punt vindt zij ondersteuning bij de Provincie, die uitbreiding buiten de bebouwde kom alleen toestaat als aangetoond kan worden, dat er binnen de bebouwde kom geen mogelijkheden liggen. Ten Dolle ziet ook mogelijkheden voor subsidie van de Provincie als het om revitalisering van bedrijfsterrein gaat.
Bij de informatiebijeenkomsten in juli 2020 bleven vragen over de PFAS norm (verzamelnaam voor chemische stoffen in de bodem die vervuilend en schadelijk zijn, CB) en de normen voor stikstof deposities, onbeantwoord of de antwoorden waren ontwijkend.
Het college heeft groei als doelstelling in het programma staan om de gemeente leefbaar te houden.
Genoeg ingrediënten voor een pittige discussie in de gemeenteraad en daarbuiten.

De grondeigenaren, die de toekomst in hun bedrijf en van hun gezin zien verschralen, moesten uit de krant de plannen van de gemeente vernemen. Hun verhaal is binnenkort te lezen in Achterhoek Nieuws.