Wethouder

Ritske Bloemendaal is onze wethouder Sociaal domein.

De portefeuille bestaat uit:

  • Onderwijs,  Integraal huisvestingsbeleid scholen,
  • Duurzaamheid en klimaatbeleid,
  • Kunst en Cultuur, Warenar,
  • WMO en ouderenbeleid,
  • Volkshuisvesting ,
  • Burgerparticipatie, Communicatie,
  • Vrijwilligersbeleid
  • Tevens is hij  plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.
Ritske Bloemendaal

Beeld: Studio van der Plas