Ondernemen in Wassenaar

Een dorp als Wassenaar vaart wel bij een aantrekkelijk en levendig centrum waar inwoners elkaar ontmoeten. Leuke winkels en restaurantjes, levendige bedrijven, praktische voorzieningen. Het maakt dat ook jonge mensen en gezinnen in Wassenaar willen blijven en komen wonen. Maar ook dat recreanten uit omliggende gemeenten eens de fiets nemen om hier te komen winkelen en een terrasje te pakken. Ondernemers zijn de kurk waarop de plaatselijke economie drijft en de smeerolie die de samenleving draaiend houdt.

De huidige ontwikkelingen in het centrum, de hoge huren, de leegstand van vele panden, de verloedering die zichtbaar wordt, het vertrek van aantrekkelijke, vaak kleinere winkels met een specifiek, hoogwaardig aanbod doen het dorp geen goed. Deze ontwikkeling moet gekeerd worden. Alleen nieuwe bestrating leggen en een beeldkwaliteitsplan uitvoeren is niet voldoende. Een integraal plan kan het tij keren.
 

Langstraat Wassenaar

Beeld: D66 Wassenaar

Wassenaar is in het gelukkige bezit van een aantal attractieve bedrijventerreinen. Ze bevinden zich in de meest groene gemeente van de Randstad, ze bieden werk aan veel praktisch geschoolde mensen en dragen bij aan Wassenaar als aantrekkelijke woon- en werkomgeving. D66 zet in op een herkenbare, duurzame en groene ontwikkeling van Wassenaarse bedrijventerreinen.