Rapport Berenschot vooral startsein voor verandering

D66 heeft met belangstelling het rapport met de bevindingen van Berenschot over de bestuurscultuur en sociale veiligheid in Wassenaar gelezen. Het beeld over de heersende cultuur is allerminst fraai en op onderdelen – op zijn zachtst gezegd – beschamend. We lezen dat er binnen alle lagen van het politiek-bestuurlijke proces (raad, college en ambtelijke organisatie) mensen zijn die sociaal onveilige situaties hebben ervaren. We lezen over een masculiene cultuur waarin twijfel of sorry als zwakte wordt gezien en wordt afgestraft. En we lezen over een strijd die niet gericht is op inhoud maar op het proces, op de vorm, op elkaar, op scoren, op winnen. En over het onvermogen om te kunnen vergeven en vergeten zodat incidenten uit het verleden, groot en klein, tot op de dag vandaag goed bestuur van onze gemeente in de weg zitten.

In Wassenaar wordt politiek ongelooflijk persoonlijk gemaakt, aldus Berenschot. Dat is een uitermate pijnlijke constatering, aangezien dat nu net niet is wat de inwoners van Wassenaar van de gekozen vertegenwoordigers in de raad vragen. De mensen in Wassenaar willen dat wij ons op basis van onze idealen inzetten voor een goed bestuur van onze gemeente. Handelen in het algemeen belang, in staat ook om compromissen te sluiten.

Beeld: D66 Wassenaar

Voor onze fractie geeft het rapport van Berenschot stof tot nadenken en biedt het een goede aanzet voor een verbetering van de bestuurscultuur. Het biedt de gelegenheid om samen een streep te zetten, het verleden achter ons te laten en ons te richten op de zaken die onze aandacht vragen. Denk aan de verbetering van de verkeersveiligheid, de bouw van woningen, de verduurzaming van onze woningen en ons verkeer, de positie van onze ondernemers, de benodigde opknapbeurt van het centrum enz. Laten we ons daar op richten en er goede discussies over voeren.

We voeren op 13 juni het politieke debat zoals het hoort, om daarna met elkaar in gesprek te gaan over hoe we de benodigde verandering verder vorm gaan geven. De raad en het college zijn samen verantwoordelijk voor de bestuurscultuur. We moeten erkennen dat het beter moet. De urgentie is hoog en we zullen er dus ook samen de schouders onder moeten zetten om de cultuur te verbeteren. Zodat het zo snel mogelijk weer gaat over waar het over hoort te gaan: de goede dingen doen voor de inwoners van Wassenaar.  

Fractie D66, Rogier Krabbendam, Marianne Wuite, Paut Kromkamp