Kansen voor ondernemers in Wassenaar

D66 biedt kansen aan ondernemers en ruimte voor werk in Wassenaar. We creëren meer lokale werkgelegenheid en banen voor de toekomst, juist ook voor praktisch geschoolden. We stimuleren duurzame en circulaire bedrijvigheid en bieden ruimte aan ondernemers die daar mee aan de slag willen op toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Met het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen voor Wassenaar’: koersvast, open en betrokken’ ligt er een duidelijke ambitie op het gebied van lokale economie, ondernemerschap en werkgelegenheid. We werken aan een economische visie in samenspraak met ondernemers. Het was goed om onlangs van Ondernemend Wassenaar voorzitter Odette Perik te horen dat zij deze uitnodiging van harte aannemen. Er ligt in Wassenaar een duidelijke opgave om bedrijventerrein Maaldrift en de twee andere werklocaties aan de Verlengde Hoge Klei en Van Hallstraat / Hofcampweg toekomstbestendig te maken. En dat kan alleen als we ondernemers duidelijkheid en zekerheid bieden over hun toekomst, zodat zij kunnen en durven investeren.

Rogier Krabbendam

Rogier Krabbendam - Beeld: D66 Wassenaar

Voor D66 is een levendige dorpskern heel belangrijk en daarom investeren we in ons centrum. Wassenaar vaart wel bij een aantrekkelijk en levendig centrum waar inwoners elkaar ontmoeten. Leuke winkels en restaurantjes, levendige bedrijven, praktische voorzieningen. Het maakt dat ook jonge mensen en gezinnen in Wassenaar willen komen wonen. Maar ook dat recreanten uit omliggende gemeenten de fiets nemen om hier te komen winkelen en een terrasje te pakken. Ondernemers zijn de kurk waarop de plaatselijke economie drijft en de smeerolie die de samenleving draaiend houdt. Talloze verenigingen en evenementen steunen op de sponsoring door ondernemers. We merken dat de ondernemers en het Centrummanagement enthousiast reageren op de nieuwe coalitie en onze ambitie om snel door te gaan met de vernieuwing van de dorpskern.

Met onze landgoederen, familiepark Duinrell én het prachtige Noordzeestrand binnen de gemeentegrenzen is Wassenaar een aantrekkelijke bestemming in de regio om te recreëren en voor toeristen. Voor D66 is het duidelijk dat wij het familiestrand karakter willen behouden aan de Wassenaarse Slag. Afgelopen weekend bracht onze fractie een bezoek aan de onlangs opgerichte Strandvereniging om in gesprek te gaan over hun toekomstplannen.
Het nieuwe college gaat op korte termijn aan de slag met een nieuwe strandvisie. D66 wil het strand beter toegankelijk en inclusiever maken door een rolstoeltoegankelijk openbaar toilet, meer ruimte voor fietsenstallingen met elektrische laadpunten en verbetering en verduurzaming van de infrastructuur. D66 rekent op de steun voor deze ambities en plannen van de andere partijen in de gemeenteraad.  
Rogier Krabbendam
D66 Wassenaar