D66 wil meters maken voor goed en duurzaam onderwijs

Het is ieder jaar weer een vrolijke aanblik: de rugzakken aan de vlaggenmasten of de gevels van de huizen als teken dat er een jongere woont die zijn of haar diploma heeft weten te bemachtigen. Een mooie mijlpaal, een moment dat je niet vergeet omdat het je eerste stap is op weg naar je vrijheid en zelfstandigheid.

Maar de weg daar naartoe is niet vanzelfsprekend. De plek waar iemands wieg heeft gestaan is anno 2022 bepalend voor iemands kansen, ook in Wassenaar. Kunnen je ouders een bijles betalen
als je die nodig hebt? Kan je na school naar een sportclub of naar muziekles om je verder te ontwikkelen? Wordt er thuis gelezen, is er aandacht voor kunst en cultuur?

D66 maakt zich hard voor kansengelijkheid. Ieder kind verdient goed onderwijs. Met veel plezier zet ik me hiervoor in als kandidaat-raadslid van D66 Wassenaar. Ook in Wassenaar moeten we aan
de slag, zodat alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, om vanuit die basis de eigen weg te vinden.

Marianne Wuite

Beeld: Studio van der Plas

De gemeente is verantwoordelijk voor goede huisvesting van de scholen en een gezonde, veilige, duurzame leeromgeving. D66 wil daar meer werk van maken. In ons dorp zou voorop moeten staan dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen en lopen. D66 wil de verkeersveiligheid verbeteren. D66 wil ook vaart maken met investeringen voor goede ventilatie en duurzame schoolgebouwen.

Jong geleerd is oud gedaan: de scholen kunnen de weg wijzen naar een duurzame manier van leven met groene speelplaatsen en groene activiteiten, zodat kinderen bijvoorbeeld al vroeg kennismaken met de waarde van de natuur.

D66 ziet graag dat scholen in Wassenaar de samenwerking aangaan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en dat de gemeente dit ondersteunt. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor een rijke schooldag voor ieder kind houdt niet op bij het schoolplein. D66 wil dat de gemeente met de scholen en jeugdinstellingen extra ondersteuning geeft aan kinderen die geen toegang hebben tot boeken, kunst en sport. Met naschoolse activiteiten op sportverenigingen, uitstapjes naar het theater of museum, met gratis huiswerkbegeleiding en met een bibliotheek die een rustige plek biedt om te leren, een plek waar kinderen ook via boeken en verhalen de wereld kunnen ontdekken.

Ieder kind verdient gelijke kansen. Niemand zal het daarmee oneens zijn. Laten we er voor zorgen dat ieder Wassenaars kind die kansen ook echt krijgt.

Marianne Wuite, kandidaat-raadslid D66 Wassenaar #4