D66 blij met besluit over toekomst de Paauw

Na de fraaie restauratie van de buitenkant van de Paauw, is het nu hoog tijd om ook de binnenkant van dit monumentale gebouw grondig aan te pakken. Op 1 februari stelde de Raad hiervoor een krediet van bijna € 12 mln. ter beschikking.

Nadat eind oktober 2019 was besloten de Paauw niet te verkopen, werd in het voorjaar van 2020 besloten om van de Paauw een volwaardig bestuurscentrum te maken. De fractie van D66 is daar een groot voorstander van. De Paauw wordt het hoofdkantoor van onze gemeente waar de burgemeester, de wethouders, de griffie en beleidsambtenaren hun werkplek zullen hebben. En waar uiteraard de Gemeenteraad blijft vergaderen. Maar waar ook vergaderingen kunnen plaatsvinden met de regionale vertegenwoordigers van de diverse allianties waar Wassenaar deel van uitmaakt.

Het besluit past bij een zelfstandig Wassenaar, met een eigen ambtelijke organisatie waarvoor een fijne werkomgeving wordt gerealiseerd. Uiteraard wel met toepassing van flexibele werkplekken, gecombineerd met thuiswerken. 

De Paauw

Beeld: D66 Wassenaar

De representatieve ruimtes zullen op een passend niveau worden gerestaureerd, wat aansluit bij de fraaie buitenkant van de Paauw. De overige ruimtes worden, met het oog op de kosten, zo basic mogelijk aangepakt. Bij de renovatie zullen duurzaamheidsmaatregelen worden genomen die in twintig jaar worden terugverdiend.
Er is een participatietraject met de inwoners georganiseerd. Daaruit kwam onder meer naar voren dat verkeersstromen een punt van aandacht zijn. Bij de verdere uitwerking van de renovatieplannen wordt een enquête uitgezet, vooral ook met het oog op eventuele verkeershinder voor de buurt. Ook zal worden bekeken of het mogelijk is om een kleinschalige horecafunctie te realiseren in de gerenoveerde Paauw. D66 hoopt dat dit gerealiseerd kan worden om de Paauw zo toegankelijker te maken.

Het besluit over de Paauw is een onderdeel van een groter huisvestingsplan voor de gemeentelijke organisatie, waar ook de discussie over de toekomst van de Gemeentewerf deel van uit maakt. Dit wordt nog verder onderzocht. Vooralsnog blijft de baliefunctie van de gemeente aan de Joh. De Wittstraat. Het gemeentekantoor zal vooralsnog niet helemaal transformeren naar een woonfunctie. D66 vraagt aandacht voor het plan van de Stokstaartjes, een burgerinitiatief om een proefproject van 24 appartementen voor ouderen te realiseren in de groep middeninkomens. Als locatie was de Gemeentewerf bedacht, maar nu de plannen daarvoor wat vertragen moet er zeker aandacht blijven voor zelfstandige woonmogelijkheden voor ouderen. Dit moet weer terug op de agenda.

D66 Fractie