Van airport tot multi-port

Beeld: Groningen Airport Eelde

Wij zijn van mening dat het vliegveld Groningen Airport Eelde (GAE) in zijn huidige vormgeen toekomst heeft. Niet alleen heeft corona een grote blijvende negatieve invloed op de luchtvaart (o.a. blijvend minder zakelijk verkeer), ook zeker zal de CO2-problematiek en vervuiling van deze industrie een verdere negatieve groei veroorzaken.

Maar we zijn momenteel niet voor sluiting, dat zou onnodig veel geld kosten en ook onnodig veel waarde vernietigen. Daarom vinden wij dat de gemeente zich op moeten stellen als (activistische) aandeelhouder die zich hard maakt voor verminderen van overlast voor omwonenden, het stimuleren van ontwikkelen van NIET-luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid en het omvormen van GAE naar een Multi-port.

 • Wij willen GAE omvormen van Airport naar Multi-port.
 • Wij pleiten hierbij voor het ontwikkelen van ook niet-luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid op de GAE-terreinen. Verder vinden wij dat directie en aandeelhouders meer samen moeten gaan werken met andere bedrijven en instellingen om de binding met Tynaarlo te versterken.
 • Door het stimuleren van andere activiteiten zal de overlast van luchtvaart verminderen.
 • Bij Multi-Port activiteiten kun je denken aan:
 • Het voorzien in opleidingsfaciliteiten voor ambachts-/beroepsopleidingen en herscholingen, mogelijk met het Terra College. Daarvoor zijn ook ruime landelijke subsidiemogelijkheden en is er grote behoefte aan.
 • Een zorghotel, deze is er nog niet in de regio. Om te revalideren of tijdelijk inwonende ouderen op te vangen om bijvoorbeeld mantelzorgers de mogelijkheid te bieden op vakantie te gaan (zie ook mantelzorg).  
 • Ondersteun bijvoorbeeld een repair-café en diverse hobbyclubs. Mogelijk trekt dat ook andere dienstverlening en winkels aan.
 • Indien de nieuwe plannen bewezen toekomstbestendig zijn, staan wij positief tegenover financiering van het vliegveld.
 • We staan op het standpunt dat het verkopen van de GAE-aandelen momenteel geen doel op zich is. Ze zijn toch niets waard. De financiële verplichtingen van de gemeente Tynaarlo lopen nog tot en met 2026.
 • Gebruik de invloed die je als aandeelhouder hebt naast de publiekrechtelijke mogelijkheden, om de overlast te verlagen en een transitie mogelijk te maken zodat de bewoners van Tynaarlo hier maximaal baat bij hebben.
 • Stimuleren van elektrisch en waterstof vliegen.